Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

POPIS

01 - Pohled směrem na Hlučín. 02 - Rovně, asi v úrovni chodníku byla kolej do Petřkovic, nacházíme se u zastávky Petřkovice doly, zde byl kolejový triangl (od roku 1950). 03 - Pohled směr Hlučín, v popředí nějaké pilíře, mezi nimi byla železnice. Vpravo je montážní jáma pro tramvaje, která sloužila během výluk a i když byl zatopen podjezd pod tratí 270 a tramvaje se nemohly dostat až do Ostravy. Tramvaje jezdily pouze sem. Na nádraží do Petřkovic se nikdy nedostaly. 04 - Pohled směr Petřkovice. Tra vedla rovně na vysoký násep a na dominantu tratě. 05 - Pohled na dnešní stav nejvyššího a nejdelšího mostu na trati. Byl dominantou této tratě. Zde končily tramvaje. Kolej byla zachována až po most aby se mohlo odstavit i více souprav. Pohled směr Petřkovice. 06 - Pohled zpět. 07 - Petřkovické údolí dnes. V pozadí jeden z mnoha zachovalých pilířů. Tahle dominanta trati se stala trati osudnou. 08 - Za mostem je zachovalé těleso trati na vysokém a velmi zarostlém náspu. Dívame se směrem na Petřkovice, zde byl asi přejezd. Tra vedla po pravé straně vysokého stromu v popředí. 09 - Vpravo od stromu byla železnice, těleso ale není vůbec patrné. Detail možného přejezdu. 10 - Pohled zpět od přejezdu. 11 - Po nějaké době se objeví těleso tratě nedaleko nádraží. Je zarostlé a plné bordelu. Pohled směrem na Hlučín. 12 - Pohled směr Petřkovice. 13 - Další mostek na trati. 14 - Dodnes zachovány opěry mostu. 15 - Pohled smerem na nádraží v Petřkovicích. V pozadí lze vidět nádražní budovu. 16 - Pohled zpět. 17 - Soukolí lokomotivy na nádraží - dnešní restaurace Slezská Zahrada. Pohled směrem na peróny. Toto soukolí zde nikdy neprojelo. 18 - Pohled na nádraží. Smer Chalupki. 19 - Nádražní budova od cesty. Uvnitř jsou fotografie ze stavby a provozu tratě. 20 - Patník ČSD na památku. 21 - Zde je už nedokončená část trati. Železnice měla vést po levém kraji tohoto hřiště na tu cestu v pozadí v hlubokém zářezu. 22 - V zářezu. Pohled směr Chalupki 23 - Pohled zpět, na Hlučín a Petřkovice. 24 - Původní opěry nějakého nízkého mostku. 25 - Nedaleko mostku, pohled směr Chalupki. 26 - V divočině na vysokém náspu. Směr Chalupki. 27 - Zřemně přerušený násep. Pohled směr Chalupki. 28 - Pohled od přerušeného náspu zpět. 29 - Na druhé straně náspu, pohled zpět. 30 - Asi nejznámější místo na nedokončené trati. Tento mohutný podjezd pod náspem. 31 - U podjezdu na náspu. Pohled směrem na Chalupki. 32 - Pohled zpět. 33 - Celkem široký násep, zřejmě tu měla být výhybna (možná Antošovice). Pohled na Chalupki. 34 - Možný přejezd tratě. V popředí je nějaký kamenný útvar přes násep. 35 - Opravený násep. Zde měl být táhlý pravý oblouk. 36 - Pohled na pravý oblouk. Tam těleso končí, je zaoráno. 37 - Pohled zpět. 38 - Nachazíme se v Pasekách na betonovém mostku za statkem s koňmi. Pohled směr Chalupki. V těchto místech byla Rakouskouhersko Pruská hranice. Železnice měla vést rovně směrem ke stromům v pozadí. Násep je zaorán. 39 - Pohled zpět. Koně se pasou i na náspu. 40 - Boční pohled na jediný dokončený most na nedokončené trati. 41 - Zde se už objevuje násep. Pohled na Chalupki. 42 - Pohled zpět. Vlevo strážní Pruská věž. 43 - Na náspu nedaleko hranic s Polskem. 44 - Hraniční přechod. Pohled směr Chalupki. 45 - Pohled zpět. 46 - Boční pohled na násep na hraničním přechodu. 47 - V popředí je původní konec tratě, která měla být prodloužena až do Petřkovic. 48 - Pohled zpět. 49 - Původní konec tratě. 50 - Pohled zpět. 51 - Přejezd na trati. 52 - Nynější ukončení tratě. 53 - Pohled zpět. Pod keři jsou koleje až k původnímu ukončení trati. 54 - Dnešní ukončení trati, pohled zpět. 55 - Krátký levý oblouk se stačí směrem k Chalupkám 56 - Následuje rovný úsek a trojkolejný přejezd. 57 - Pohled zpět. 58 - Pohled od přejezdu na stanici Chalupki. Tato kolej je částečně elektrifikována a používána pro posun dieselových i elektrických lokomotiv. 59 - Pohled zpět. 60 - Úplně vpravo je nedokončená tra do Petřkovic. Uprostřed jsou koleje do Bohumína a Ostravy. Vlevo je kusá staniční kolej Chalupek.
 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515