Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

Popis vlečky

V místě dolu bývala kutací jáma, která zde byla vybudována v roce 1846 za účelem najít nové sloje uhlí a zahájit novou těžbu. V roce 1853 byla zahájena přestavba kutají jámy na hlubinný důl. Po dokončení veškerých budov začala pravidelná těžba uhlí v roce 1863. Důl patřil mezi doly Severní dráhy Ferdinandovy. Vlečka byla napojena na Báňskou dráhu poblíž tzv. Úhelného nádraží, které se nacházelo u Hlavního nádraží v Ostravě. Na vlečku k dolu bylo napojeno spousta podniků, viz přiložená historická mapa. V roce 1932 byla ukončena těžba vlastní jámou a důl byl přičleněn k dolu František v Přívoze. Až do roku 1960 sloužil důl Jindřich jako pomocný závod pro důl František pro potřeby větrání jižního pole, mimořádnou jízdu a dopravu materiálu do dolu. Od roku 1960 začala postupná likvidace dolu Jindřich. Postupně se začaly likvidovat jámy zasypáním, které bylo ukončeno roku 1982. Při výstavbě hotelového domu byly veškeré budovy zbořeny. Jámová budova a těžní věž zůstaly zachovány, bohužel strojovna, která s nimi tvořila logický celek, byla také zbořena.

Zdroje: Wikipedia, Hornictví.info, KReport

Popisy fotografií

01 - Odklon vlečky z Uhelného nádraží. Vpravo kolej do výtopny bývalého depa. 02 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 03 - Vlevo vedla vlečka do dolu Jindřich, vpravo další kolej do bývalého depa Uhelného nádraží. 04 - Levý oblouk. 05 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 06 - Někde v těchto místech vedla vlečka. Vlevo bývalé kino Máj. 07 - Zbytek koleje v areálu Mydlárny. Kolej odbočovala z hlavní větve vlečky do Jindřicha. 08 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 09 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 10 - Vlečka vedla podél Topolové áleje. Bohužel není poznat z jestli levé nebo pravé strany. 11 - Topolová álej, pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 12 - Křížení s Nádražní ulicí. Bylo tady křížení s tramvajovou dráhou. 13 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 14 - Následuje přimý úsek mezi domy. Rampa tam v munulosti nebyla. 15 - Pohled zpět, směrem na Hlavní nádraží. 16 - Bývalý Bananas (sklady ovoce). Rampa je původní, zachovalo se jen torzo s novými schody. V těchto místech již byla vlečka rozvětvená na čtyři koleje. 17 - Odbočka na Bachmačskou ulici. Zajímavostí je, že levá budova není kolmo k ostatním budovám. Pod okny této budovy skutečně jezdily vlaky. 18 - Prostor kolejiště u Bananasu. Pohled zpět. I zde byly čtyři koleje. 19 - Pravý oblouk kolem firem a další zbytek rampy. 20 - Na tělese vlečky je panelák. 21 - Pohled zpět. 22 - Prostor Hotelového domu Jinřich. Veškeré budovy dolu byly v minulém století zlikvidovány. Stejný osud potká v budoucnu i hotelový komplex. V těchto místech byla nákladní rampa a různé násypky uhlí. 23 - Pod valem vedla vlečka. Na valu je dodnes hlušina z dolu. 24 - Koncové zhlaví vlečky. 25 - Pohled zpět. 26 - V těchto místech vlečka končila. V pozadí je ulice 30. Dubna. 27 - Pohled zpět. Jednotlivé odbočky na historické mapě: a) Jiří Schicht akc. spol.- výroba mýdla b) spol. Ostrak akc. spol. - malý hutní podnik c) městská plynárna v Moravské Ostravě d) vlečka Severní dráhy (Bananas) e) Továrna na dehtové výrobky Luttnar - zpracování dehtu z koksoven (ležela v místech Zdravotního ústavu u Hornické polikliniky) f) samotný důl Jindřich g) za dolem továrna na výrobu lepenky