Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

POPIS FOTEK

01 - Výchozí bod trasy. Studénka Místní nádraží. Dnes se tu odstavují nákladní vozy. Vpravo depo dráhy na Veřovice. 02 - Pohled na Sedlnice. Ještě nedávno vedly koleje až na mosty. 03 - Soumostí prvních mostů. Pohled směrem na Studénku. 04 - Za mosty byla poslední vyhýbka Sedlnického zhlaví a nyní se pokračovalo po několika mostech. 05 - Poslední z několika mostů. Pohled směrem na Sedlnici. 06 - Za posledním mostem. Zde možná býval přejezd. Tra nyní povede mezi dvěma rybníky. Pohled směrem na Sedlnici. 07 - Zbytek pražce nedaleko posledního mostu. 08 - Džungle mezi rybníky - Kačák a Kotvice - pohled směr Studénka 09 - Džungle mezi rybníky - Kačák a Kotvice - pohled směr Sedlnice 10 - Z vlaku byl nádherný výhled na oba rybníky. 11 - Bliží se prudké pravé stoupání. Tra stoupá poměrně prudce. Pohled směrem na Sedlnici. 12 - Pohled zpět (na Studénku) 13 - Začátek pravého prudkého stoupání. 14 - Propustek 15 - Za pravým obloukem stále stoupáme. Pohled směr Sedlnice. 16 - Pohled zpět (na Studénku) 17 - Další pravý oblouk, také stoupajicí. Pohled směr Sedlnice. 18 -Levý, stále stoupajicí oblouk. Pohled směr Sedlnice. 19 - Na vrcholu. Pohled směr Studénka. 20 - Závora přes tra. V pozadí bývalý přejezd. Pohled směrem k Sedlnici. 21 - Přejezd. Naproti býval stražní domek. Pohled směrem k Sedlnici. 22 - Plocha stražního domku a esíčka z lesa. Pohled směrem k Sedlnici. 23 - Pohled zpět (na Studénku). 24 - Několik kilometrů za přejezdem. Od něj vedla tra až skoro do Skotnice přímým směrem. V těchto místech byla zastávka Albrechtičky. 25 - V pozadí je brána letiště Leoše Janáčka (Mošnov). Pohled směrem na Sedlnici. 26 - Areál letiště a runway křižící cestu tělesu dráhy. Pohled směrem na Sedlnici. 27 - Pohled zpět (na Studénku). 28 - Někde u nových kolejí (do stanice Mošnov, Ostrava Airport) byly zaražedla staré tratě. Pohled směrem na Sedlnici. V těchto místech býval stražní domek a přejezd. 29 - Pohled zpět (na Studénku). V pozadí ve stromech se nachazí zbytky tratě, které nejsou přístupné, jedná se o prostor letiště. 30 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice 31 - Pohled zpět (na Studénku). 32 - Zbytek budovy, nebo rampy. Také to může být zbytek obytné stavby. 33 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice. Pohled směrem na Sedlnici. 34 - Zbytky štěrku. 35 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice (pohled směrem na Skotnici). 36 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice (pohled směrem na Studénku). 37 - Jeden z málo dochovaných pražců. 38 - Prostor Skotnického zhlaví (pohled směrem na Skotnici). 39 - Pohled zpět (na Studénku). 40 - Skotnické zhlaví. Hned za přejezdem byla výhybka. Byl zde strážní domek. 41 - Skotnické zhlaví, pohled směrem na Studénku. 42 - Fotka kamionu u zrušeného přejezdu. 43 - Mezi přejezdem a zarážedlem vede dodnes kolej. 44 - Za přejezdem se dochovaly koleje. Pohled směrem na Skotnoci. 45 - Zarážedlo, pohled na Studénku. 46 - Přejezd mezi fabrikami. Za provozu tratě tam asi ani nebyl. Kříže nejsou označeny. 47 - Dříve kolej vedla rovně, v pozadí tra do Skotnice, Veřovic... 48 - Pohled (směrem na Studénku) na původní dráhu od přeložky. 49 - Začátek přeložky. Dříve vedla kolej přímo. Doleva vede vlečka úvratí k nádržím na letecká paliva. 50 - Pohled (směrem na Studénku) na původní dráhu od přeložky. Tra vlevo je přeložka. 51 - Pohled na Skotnici od staré tratě. Děkuji panu Petru Hrudičkovi za poskytnutí mnoho informací a fotek o zrušeném nádraží v Sedlnici. Fotky budov jsou z roku 1998. V té době již v původním nádraží nebyly koleje, byly vytrhané někdy v polovině 90. let. Fungovala jen jedna kolej pro stáčení cisteren, ta ale nebyla původní, byla postavená až na vlečce. Staniční budova a strážní domek byly tehdy ještě využívané ke skladovým účelům. Po pár letech ale zůstaly prázdné, ponechané přirozenému rozkladu. 101 - Strážní domek v místech dnešní nové trati na letiště Mošnov. 102 - Budova stanice Sedlnice od kolejí. 103 - Váha ve stanici Sedlnice 104 - most přes Odru za Studénkou v roce 2000.