Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

Trať byla uvedená do provozu roku 1847. Během plánovaného zdvoukolejnění tratě (roku 1874) nastaly problémy s nestabilním terénem. Terén byl podmáčený a nebylo možné vybudovat další mosty. Bylo rozhodnuto trať přiložit do současné podoby. Není známo kdy přesně byl opustěn původní úsek. Dochovala se fotografie demolice Hranického viaduktu z roku 1911.
Dnes je to více než 100 let opuštěný úsek trati 270 v trase Drahotuše - Hranice na Moravě. Bohužel jsou odstraněny všechny mosty (kromě posledního), takže obrovské údolí bylo nutno sejít.
Text a foto Rosťa Bederka 2020

Popisky fotek

01 - Stanice Drahotuše
02 - Trať do Hranic vedla rovně, vlevo je dnešní přeložka
03 - První chybějící most hned u stanice Drahotuše.
04 - Vysoký násep na soukromém pozemku
05 - Další chybějící mostek/nebo odbagrován násep
06 - Zde byl pravděpodobně první viadukt, kratší.
07 - Na druhé straně, silně zarostlé porostem.
08 - Strázní domek. Domek je opraven a používán. Má i přístavbu.
09 - Jediné místo, kde se mohutný násep udržuje. Pohled směr Hranice
10 - Pohled zpět, na Drahotuše
11 - Zde byl viadukt, který byl odstřelen roku 1911.
12 - Další přerušení náspu. Pohled směrem k Drahotuším
13 - Přímý úsek směr Hranice. Dole je vidět Drahotušská spojka
14 - Zhruba ve stejné výšce mohla být i stará trať. Pohled směr Drahotuše.
15 - Koleje původní dráhy
16 - Hranické viadukty. Jediný most dochovaný na opuštěném úseku.
17 - Dnešní Hranice. Dříve vypadaly zcela jinak.
18 - Pohled zpět, na Drahotuše