Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

Úzkokolejná trať o rozchodu 760mm se začala stavět na jaře roku 1898. Ještě téhož roku 30.12.1898 byla zahájena pravidelná doprava. Na trati jezdily většinou smíšené vlaky. Nákladní doprava byla řešena pomocí podvalníkù. Nakládací rampa byla v Ondrášově. Ve dvacátých letech 20. století se uvažovalo o přebudování na normální rozchod a prodloužení až do Budišova nad Budišovkou, kde se nachází koncová stanice trati ze Suchdola nad Odrou.
Velkou ranou pro provoz na železnici byla Velká hospodářská krize roku 1929. V roce 1930 navíc železniční trati začala na trase Ondrášov – Moravský Beroun konkurovat soukromá autobusová linka s trasou Budišov nad Budišovkou – Stará Libavá – Moravský Beroun – Ondrášov. ČSD musely tuto vzniklou situaci řešit a proto zahájili 24. 8. 1931 provozovat autobusovou linku v trase Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovskou – Dvorce – Moravský Beroun – Ondrášov. Osobní  (i nákladní) přeprava byla nakonec zastavena 14. září 1933 a přepravu převzali autobusy ČSD linkou 2300 Suchdol nad Odrou – Ondrášov. Kolejový svršek byl odstraněn v roce 1937. Veškeré lokomotivy, vagony a podvalníky byly předány do užívání na jiné úzkorozchodné dráhy v Československu.
Trať vycházela z Ondrášova (dneska stanice Moravský Beroun, dnešní trať číslo 310). Pro obě dráhy fungovala stejná výpravní budova. V Ondrášově byla podvalníková rampa a překladiště. Na každé zastávce byla skromná výpravní budova a většina se zachovala do dnešních dnù. Zanikla budova u zastávky Rejchartice. Ve Dvorcích bylo technické zázemí dráhy včetně výtopny pro lokomotivy.
Zdroj: Wikipeda

Popisy fotografií

01 - Stanice Dvorce z pohledu ulice
02 - část výtopny. Zbytek budovy se zřítil.
03 - Těleso dráhy před Dvorci. Pohled směrem ke Dvorcùm
04 - Rozorané těleso dráhy, pohled směrem k Ondrášovu
05 - Rozorané těleso dráhy, pohled směrem ke Dvorcùm
06 - Pilíře mostu u zastávky Rejchartice
07 - V těchto místech stála zastávka Rejchartice.
08 - Těleso dráhy zničeno potokem Lobník. Pohled ke Dvorcùm
09 - Násep směřující k silnici č. 46
10 - Táhly oblouk mezi oběma kříženími se silnici č. 46
11 - Druhé křížení se silnicí č. 46 (za zády je cesta). Pohled směr Ondrášov
12 - Dochovaný propustek
13 - V lesním úseku poblíž Čábové.
14 - Prostor nádraží Čábová. Prostor kolejiště. Pohled směrem k Ondrášovu
15 - Čábová, pohled směr Dvorce.
16 - Trochu zřetelné těleso dráhy za čábovou. Pohled směrem ke Dvorcùm
17 - Klesání mezi poli do Moravského Berouna - pohled jeho směrem
18 - Pilíře mostu někdo upravil na hráz přilehlého rybníka.
19 - Násep poblíž M. Berouna, pohled směr Ondrášov
20 - Pohled směrem na Dvorce
21 - Jediný hluboký a skalnatý zářez na trati byl u M. Berouna. Pohled směrem k němu.
22 - Pod skalami. Pohled směrem na Dvorce
23 - Konec náspu tratě v M. Berouně. Za zády je panelák
24 - Stanice Moravský Beroun leží v areálu firmy.
25 - Tudy někde vedla trasa přímo do areálu. Pohled směrem ke Dvorcům.
26 - Tra vedla na levém okraji silnice. Pohled směrem na Ondrášov.
27 - Násep poblíž Ondrášova
28 - Největší mostní stavba na trati.
29 - Stanice Ondrášov (dnešní Moravský Beroun).