Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

18

Popis trati

Původní trať z Velkých Kunčic (dnes Ostrava Kunčice) do Prostřední Suché byla uvedena do provozu 15. listopadu 1911. Na území Havířova byl v té době přebudovaný strážní domek na malou výpravnu s názvem Šumbark. Budova se nacházela u Říšské cesty. Roku 1915 začala sloužit lidem nová výpravní budova, která se jmenovala krátce i Havířov, tedy v době, kdy Havířov jako takový neexistoval, byly zde pouze osady. (město Havířov je nové České město, vybudováno od roku 1947). Na původní trati mezi Albrechticemi byla zastávka v Dolní Suché. Stará tra fungovala až do roku 1961, kdy musela být přeložena. Včetně zdvoukolejnění a dílčích posunů celé trasy Ostrava-Kunčice - Český Těšín. Současně s přeložkami a zdvoukolejněním proběhla v letech 1961 až 1965 také elektrizace trati. Tra byla přeložena vlivem velkého poddolování území, které se neustále zhoršovalo. Stanice Prostřední Suchá a zastávka Dolní Suchá zcela zmizely a dnes nejsou po nic žádné stopy. Roku 1964 se započalo s výstavbou nové nádražní budovy, která slouží dodnes.

Zdroje http://ostravsko.cz a wikipedia

Popisy fotografií

01 - Původní výpravní budova v Havířově
02 - Na tělese trati je potrubí.
03 - První přejezd.
04 - Pohled zpět (směrem do Havířova). Dole je vidět pražec.
05 - Současná vlečka do dolů František a 9. Května. Koleje vychází z nové tratě.
06 - Přímo: Bývalá trasa, doleva současná (nově postavená) kolej k Havířovu.
07 - Druhý přejezd
08 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
09 - Klesání k dalšímu přejezdu
10 - Třetí přejezd
11 - Čtvrtý přejezd. Pohled zpět (směrem do Havířova).
12 - Ocelový most v pravém oblouku.
13 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
14 - Vjezd do seřadiště dolu František. Bylo zde i za provozu původní tratě.
15 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
16 - Zbytek sloupu telegrafu
17 - Do Albrechtic se jezdilo přímo. V dáli pátý přejezd přes seřadiště.
18 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
19 - trať na seřadišti vytrhána.
20 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
21 - Konec seřadiště.
22 - Pohled zpět (směrem do Havířova).
23 - Pohled zpět, vlevo bývalá drážní stavba, dnes patří AWT
24 - Souběh s kolejí do remízy.
25 - Ukončení koleje do remízy.
26 - Šestý přejezd
27 - Sedmý přejezd
28 - Pohled zpět
29 - Osmý přejezd. Kolej do Albrechtic vedla přímo. Doleva vede vlečka do dolu 9. Květen
30 - Pohled zpět
31 - trať přechází do hlubokého zářezu
32 - Pohled zpět
33 - Zasypaný most. Trať byla i tady v zářezu.
34 - Dělení tratě. Rovně (kolem sloupu) do Albrechtic, doleva do dolu 9. Květen
35 - Pohled zpět
36 - Zbytky štěrku
37 - Pohled zpět
38 - Propustek
39 - Další z mnoha přejezdů. Komunikace dolu 9. Květen.
40 - V zářezu u dolu.
41 - Pohled zpět
42 - Opuštěný most nad tratí.
43 - Pohled z mostu.
44 - Důl 9. Květen měl své vlastní seřadiště.
45 - Pohled zpět, vpravo stoupala vlečka do dolu.
46 - Konec seřadiště.
47 - Pohled zpět
48 - Za mostem
49 - Pohled zpět
50 - Do Albrechtic se jezdilo přímo. V pozadí nová trať. Naproti byla nádražní budova.
51 - Pohled zpět
52 - Současné kolejiště
53 - Pohled zpět
54 - Současné perony a výpravní budova

Historické fotky:

h1 - Stanice Šumbark
h2 - Stanice Šumbark z roku 1915, které se době pořízení fotografie jmenovala Havířov. V současnosti vypadá.. viz fotka 01.
h3 - Stanice Šumbark z roku 1915 v době otevření.
 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515