Fotogalerie Pardubického spolku historie železniční dopravy

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

Trať Studénka–Veřovice (352) má na svém úseku celkem dvě přeložky. Tu první jsme si před pár lety již na PSHŽD ukázali - jednalo se o přeložku v souvislosti se stavbou letiště Mošnov(úsekově Studénka - Skotnice). Další přeložka o kousek dále byla vybudovaná se souvislostí s rozšířením továrny Tatra v Kopřivnici. Stalo se tak v roce 1979. Na opuštěném úseku zanikla zastávka Drnholec (někdy se uvádí Drnholec nad Lubinou). Procházku začínáme ve stanici Kopřivnice Zastávka.
Text a foto - Rosťa Bederka © 2022

Popisy fotografií

01 - Trať původně vedla pravým obloukem od současné zastávky Kopřivnice Zastávka. Vlevo současná přeložka.
02 - Pohled zpět (směr Kopřivnice Hl. N.).
03 - Oblouk pokračoval podél pilířů. Vpravo v rohu je patka návěstidla. Kolej v popředí je vlečka Tatra.
04 - Pohled zpět.
05 - Následuje přímý úsek podél cesty a cyklostezky. Dnes je tam březová alej.
06 - Pohled zpět.
07 - Za aleji stále podél cesty.
08 - Trať vedla pořád přímým směrem.
09 - Největší umělá stavba na původní dráze. Most přes potok Sýkoreček. Pohled zpět.
10 - Trať vedla pořád přímým směrem.
11 - Trať stále přímo. Rozorané těleso.
12 - Pohled zpět. Komíny v pozadí jsou ty samé jako na šesté fotce.
13 - U čerpací stanice následoval levý oblouk.
14 - Stanice Drnholec. Jsme na bývalé kolejové pláni.
15 - Úsek tratě za stanicí.
16 - Pohled zpět.
17 - Těleso trati je úplně pryč. Trať vedla vpravo.
18 - Další přímý úsek. Trať se blíží ke stanici Příbor.
19 - Trať vedla stále přímo. V pozadí je stanice Příbor.
20 - Pohled zpět. Trať vedla rovně. Vpravo současná přeložka.