Řada 843 ČD

Hlavní stránka > Atlas motorových vozů > 843

Přestože hydromechanický přenos výkonu použitý u vozů 842 se i přes počáteční problémy (jejichž podstata nespočívala pouze v původní hydromechanické převodovce Praga) v principu osvědčil, ČD považovaly toto řešení za nouzové a pro pokračující obnovu parku motorových vozů trvaly na elektrickém přenosu výkonu. Proto v červnu 1989 zadaly vývoj motorového vozu s výkonem 2 x 250 kW a s elektrickým přenosem výkonu při použití spalovacích motorů LIAZ. Důraz byl kladen na použití řídicí a regulační techniky vysoké úrovně, podpodlažní uspořádání pohonu při zachování nízké výšky podlahy, maximální spolehlivost, ekonomičnost a ekologičnost provozu. Vývoj prototypu byl zpočátku charakterizován opatrným přístupem Vagonky Studénka (zřejmě po zkušenostech s nerealizovanou dodávkou vozů M 475.0), ČKDS Trakce již na podzim 1990 uskutečnila nabídku na dodávku elektrické výzbroje. Ze strany VÚKV poté následovalo předložení návrhu technických podmínek pro vůz řady 843 s výkonem 2 x 200 kW a alternativně 2 x 300 kW (to vše v době, kdy byly ohroženy dodávky vozů řady 842 díky již zmiňovaným problémům). Na jaře 1991 byla ze strany ČKD nabídnuta dodávka trakčního agregátu a podvozků. Problémy prototypů vozů řady 842 dokonce vedly k úvahám o rekonstrukci prvního z nich na novou řadu 843 s termínem dokončení v roce 1993. Tato myšlenka však spadla se stolu po vyřešení problémů s hydromechanickou převodovkou Praga její výměnou.

Poměrně zamotaná byla situace s použitým typem spalovacího motoru. Výchozím typem měl být motor 6Z135T řady M2 vyráběný v licenci LIAZ závodem Naftové motory (lokomotivy řady 704). Z něj měl být odvozen motor 6FZ135T - práce na jeho vývoji byly zahájeny v roce 1992. Z uvedené řady motorů měla vycházet i elektrická výzbroj - později se objevil i alternativní návrh na použití upravené výzbroje z uvažované řady 707, jejíž výroba nebyla realizována. Situaci zkomplikovalo rozhodnutí nástupce ČKD - Naftové motory Šoda Diesel, a.s., o přerušení prací na vývoji naftového motoru 6FZ135T. Situaci zachránil opět LIAZ Jablonec, kde byl do výroby připraven zdokonalený motor řady M1 - M 1.2 C s výkonem 300 kW pro rekonstruované lokomotivy řady 714; ze strany výrobce byla nabídnuta i alternativa v ležatém provedení. V listopadu 1993 byly na odboru kolejových vozidel ČD odsouhlaseny technické podmínky prototypu motorového vozu řady 843.

Prototyp nového vozu řady 843 měl koncepčně vycházet právě z řady 842. Požadované parametry a volba dostupných komponentů vedly k volbě základní koncepce trakční části se dvěma agregáty se smíšeným přenosem výkonu. Výroba byla zadána Moravskoslezské vagonce Studénka, pohonný systém dodávala ČKD Lokomotivka a trakční výzbroj ČKD Trakce. Vůz 843.001 opustil výrobní linku 28.6.1995 a již 25.8. byl oficiálně poprvé představen veřejnosti při příležitosti oslav 150 let železnice v Praze. Na 37. MSV v Brně byl oceněn zlatou medailí a oceněny byly i Moravskoslezská vagonka Studénka a ČKD Lokomotivka. K vozům bylo dodáno i několik řídících vozů řady 943.

Technická data :
Výrobce Moravskoslezská vagónka Studénka
Roky výroby 1995 (843.001), 1996 – 1997 (842.002-031)
Uspořádání dvojkolí Bo´Bo´
Maximální rychlost 110 km/h
Jmenovitý výkon 2 x 300 kW
Přenos výkonu elektrický střídavě stejnosměrný
Spalovací motor LIAZ M 1.2 C ML 640 D
Hmotnost ve službě 56 t
Délka přes nárazníky 25 200 mm
Vzdálenost otočných čepů 17 300 mm
Rozvor podvozků 2 300 mm
Minimální poloměr oblouku 150 mm
Počet míst k sezení na pevných sedadlech 54
Počet míst k sezení na sklopných sedadlech 6
Počet míst k stání 60


843.003


Souprava 943.009+043+843.008


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku