Stanice a vlečky na chrudimských lokálkách

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Úhřetice a další ...

Úvod - Bylany - Chrudim - Úhřetice - Vejvanovice - H. Týnec - Moravany - Holice


T444.0246 ve stanici Chrudim město v roce 1986

Stručně na úvod
 

Chrudimské lokálky, tedy trati Heřmanův Městec - Chrudim, Chrudim - Moravany - Borohrádek a nyní již zrušená trať Hrochův Týnec - Chrast byly před více než 100 lety postaveny jako typické řepařské železnice, tedy s množstvím nákladišť a s vlečkami do místních cukrovarů. O osudu trati do Chrasti najdete víc v samostatném článku. S nástupem automobilové dopravy však i na dodnes provozovaných tratích postupně nákladiště mizela. Zrušena byla druhá kolej v Bylanech, nákladiště v Rovni, či kolej na stáčení LTO ve Vejvanovicích. Stejně tak byly zrušeny malé cukrovary v Chrudimi, Moravanech nebo na Přeloučské trati v Cholticích. Takže dnes (2004) pokud nepočítáme železniční stanice (H. Městec, Chrudim, Hr. Týnec, Moravany, Holice a Borohrádek) je už v provozu pouze jediná dopravna s kolejovým rozvětvením. Samostatný článek je věnován také starému cukrovaru v Hrochově Týnci a zaniklé vlečce v Bylanech.

Úhřetice

 

Touto dopravnou je zastávka s nákladištěm v Úhřeticích mezi Chrudimí a H. Týncem. Do Úhřetic je zaústěna vlečka místní cihelny. Právě tato vlečka byla již několik let bez provozu, ale na podzim roku 2004 se opět začala používat. Používala se několik měsíců, od jara 2005 je opět bez provozu. Dopravna Úhřetice je neobsazená, s jednou na obou koncích napojenou manipulační kolejí, z které odbočuje dost prudce klesající vlečka. Napojení je dost netradiční, tvoří jí totiž křižovatková výhybka, jehož jeden směr však nikam nevede, protože výhybka na traťové koleji byla v tom místě již před mnoha lety vyjmuta. Přesto je však angličan kompletní a tak jde opravdu postavit i směrem do trávy. Vlečka klesá směrem k Chrudimi dvěma oblouky do areálu cihelny. Sklon si netroufám odhadnout, ale podle množství písku z písečníků kolem kolejnic se lokomotivy s loženými soupravami docela zapotí. V cihelně je objízdná kolej, ale běžně přistavované soupravy 4-osých vozů jsou tak dlouhé, že stojí přes výhybky. Před lety se používala 4-osá cisterna jako brzdící vůz při sunutí vozů dolů na vlečku, teď na vlečce nic podobného není. Mezi cihelnou a těžní jámou byl kdysi úrovňový přejezd trati, který dodnes připomínají tabulky "pozor, vlak". Dnes je ale jáma tak hluboká, že trať tvoří násep a dopravník na hlínu vede pod tratí.


Přehledná mapka - vlečka cihelny vyznačena červeně


Slavíkova cihelna v Úhřeticích před rokem 1909

Cihelna fy Kopista ve stejné době

K historii cihelen v Úhřeticích: první zde byla zřízena už v roce 1884. Majitelem byl F. Slavík, který následně postavil druhou cihelnu v roce 1897. Obě byly navzájem spojené úzkokolejkou (což bylo tehdy běžně), ale také telefonem (což vůbec běžné nebylo). Stejný majitel potom otevřel v roce 1906 také cihelnu u nádraží v Hrochově Týnci. V Úhřeticích kromě toho fungovala od roku 1894 další cihelna firmy J. Kopista. Ta byla vyhlášená hlavně výrobou voděodolných tašek a cihel.


751.353 na vlečkové koleji
 14.10.1999

751.353 na vlečkové koleji
 14.10.1999

751.353 odváží ložené vozy
 14.10.1999

vozy připravené k nakládce
na vlečce cihelny - 28.10.2004

731.011 - 28.10.2004

lehce chátrající staniční
budova - 28.10.2004

nekompletně napojený
 kompletní angličan - 28.10.2004

klesání vlečky do cihelny
 28.10.2004

vlečka opět zarůstající
29.7.2005

vlečka opět zarůstající
29.7.2005
   
Vejvanovice

 

Na dohled od Úhřetic leží zastávka Vejvanovice. Do počátku devadesátých let 20. století zde byla kusá kolej, na které si blízký podnik stáčel ropné produkty pro svoji kotelnu. Po přechodu na vytápění zemním plynem byla kolej snesena.


Loko 328.901 sloužila ve
Vejvanovicích jako vytápěcí
kotel - archiv OČ

Budovy, u kterých byla
stáčecí kolej

810.296 na zastávce.
Kusá kolej vedla v popředí


Historické schéma kolejišť z roku 1954 v Úhřeticích a Vejvanovicích najdete ve fotogalerii

 

Hrochův Týnec

V železniční stanici Hrochův Týnec začínala nejen dnes zrušená trať do Chrasti u Chrudimi, ale také několik vleček, či spíš nakládacích kolejí. Na chrudimském zhlaví dodnes vede kolej do bývalé cihelny. Kolej je však nesjízdná a na dvoře cihelny zmizely i památky na úzkokolejnou drážku, která tam byla. Před nádražím vedla další kolej ke skladišti obilí. Naopak stále existuje kolej do místního velkého cukrovaru. Řepa se do něj ale samozřejmě dováží auty. Dříve vedla vlečka i do původního cukrovaru, ležícího v prostoru před nádražím. V současnosti je kromě dvou budov (používaných pro jiné účely) celý areál původního cukrovaru srovnán se zemí. Zůstala ještě jedna zajímavá technická památka - hlavní posuvná vrata, dnes zcela nenápadná. Najdete je zde.


zrušená kolej do cihelny

zachovalá cedule
na vlečce cihelny

pozůstatky šturcu u skladiště

malá část koleje ke skladišti
stále leží v zemi - 10/2005
Moravany

I v Moravanech existoval cukrovar. Objekt stojí dodnes a na jeho dvoře dokonce leží koleje. A nejenom to, přes dvoje rezatá vrata vedou na nádraží. Tam ale nejsou už mnoho let napojeny. Koleje jsou sice hodně hluboko, ale na snímcích je zahlédnete :-).


brána do stanice

brána cukrovarupůvodní vzhled cukrovaru

Holice

V nynější dopravně Holice - dříve stanice obsazená výpravčím - se nachází jediná vlečka. Odbočuje z borohrádeckého zhlaví a její jediná kolej o délce 420m vede k bývalému silu. I když je vlečka průchozí a volná, není již mnoho let využívána. Příležitostně se v Holicích vykládá uhlí. Obsluha sem nyní zajíždí z Borohrádku.

Fotogalerii ze stanice Holice najdete zdeMáte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku