Zaniklá vlečka do cihelny v Bylanech

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Chrudimské lokálky > Bylany

 


Přehledná mapa obce s umístěním bývalé stanice a cihelny


Pohlednice (zdroj: filatelista.wz.cz) z počátku 20. století. Budovy nádraží (vlevo nahoře) vypadají dnes (podzim 2005) úplně stejně


Schematický plánek stanice z dob první republiky. Čárkovaně kreslená kolej u složiště řepy také existovala.


cihelna kolem roku 1905

Při výstavbě trati Chrudim - Heřmanův Městec byla kromě nákladiště Markovice a zastávek Klešice a Rozhovice zřízena jedna stanice. Tato stanice byla umístěna v obci Bylany. Stanice v době "největší slávy" měla tři koleje a za přejezdem státní silnice Chrudim - Praha byla odbočka vlečky do místní cihelny. Počátkem 20. století tato cihelna patřila mezi ty větší v okolí. Patřila firmě R. Petráň, F. Kabeš a spol. v Bylanech (psáno též Bílanech). V cihelně se vyráběly až 3 miliony cihel ročně, kromě toho i trubky, tašky, dlaždice a další. Celkem měla cihelna 22 vypalovacích komor. Kdy přesně zastavil tento závod výrobu nevíme, pravděpodobně za hospodářské krize v 30-tých letech. Vlečka se totiž naposled vyskytuje v přehledu mezi světovými válkami, po roce 1945 už není uvedena. Do dnešních dnů se dochovalo velmi málo. Těleso vlečky je už zcela nezřetelné, protože v jeho ose vede asfaltová silnice do areálu bývalé cihelny, kde ale už 50 let sídlí zemědělský podnik. Hlavní budova stářím i stavbou napovídá, že cihelnu pamatuje. Dnešní stav kolejiště železniční stanice je ale už podstatně jiný, než v dobách provozu vlečky. Manipulační kolej u složiště řepy byla vytrhána už před mnoha lety a kolej ke skladišti byla ve stejné době změněna na kusou, když zůstala zachována pouze výhybka číslo 2. Prostor kolem této kusé koleje byl oplocen a používal ho Mostní obvod Pardubice jako úložiště náhradní dílů. I toto využití v devadesátých letech skončilo a kolej byla vytrhána. Nyní tedy v Bylanech neexistuje žádné kolejové rozvětvení. Zato zůstala zachována původní výpravní budova (jen se změněnou fasádou), dřevěné skladiště s rampou a dokonce i budova drážních záchodků. Současný provoz je podobný jako na jiných lokálkách. Nákladní doprava na trati neexistuje a osobní zajišťují samozřejmě pouze sólo motorové vozy řady 810. Jen mimořádně se sem podívá něco jiného, například některý z našich motoráků M131.1, při odklonech tudy dokonce projížděly těžké nákladní vlaky z/do cementárny v Prachovicích. To zde potom jezdí i takové vlaky.


Historické schéma nákladiště Bylany i dalších na lokálce ve fotogalerii

Současný stav:


současný stav staniční budovy - střecha vpravo patří WC

skladiště a před ním brána z dob, kdy zde byl sklad mostního obvodu


tato budova stojí na místě kde bývala cihelna, ale zda byla její součástí nevíme


za bývalou cihelnou je dodnes patrné hliniště

Kromě osobního průzkumu jsou informace čerpány z knihy Chrudimsko a Nasavrcko. Díl 2 - poměry zemědělské a národohospodářské z roku 1909, dostupné v digitalizované podobě na webu Knihovny Chrudim

 

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku