Pozůstatky zrušeného cukrovaru H. Týnec

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Chrudimské lokálky > cukrovar

V Hrochově Týnci dříve vedla vlečka i do původního cukrovaru, ležícího v prostoru před nádražím. V současnosti je kromě dvou budov (používaných pro jiné účely) celý areál původního cukrovaru srovnán se zemí. Zůstala ještě jedna zajímavá technická památka - veliká hlavní posuvná vrata, dnes zcela nenápadná. Náhodou jsem jich všiml dne 16.10.2005, kdy jsou také pořízeny tyto snímky.


celkový pohled na starý cukrovar na začátku 20. století
(Z knihy Chrudimsko a Nasavrcko. Díl 2 - poměry zemědělské a národohospodářské z roku 1909, dostupné v digitalizované podobě na webu Knihovny Chrudim)

Výstavbu cukrovaru v Hrochově Týnci iniciovali občané města v čele s Petrem K. Šlechtou, který byl majitelem velkostatku. Začátkem roku 1871 byl soustředěn kapitál ve výši 263 300 říšských zlatých a došlo k zahájení stavby. Stavba pokračovala rychle. Dnem 19.11.1871 zahájil cukrovar svoji první kampaň. Jeho činnost však v prvním roce vykázala ztrátu. Ta byla mimo jiné zapříčiněna špatnou dopravou surovin a odvozem výrobků. Objevili se snahy připojit závod vlečkou z Dašic (žst Kostěnice), popř. z Černé za Bory. Úvahy se také týkaly i postavení úzkokolejky. Nakonec však došlo k napojení až při vzniku dráhy Heřmanův Městec-Chrudim-Moravany-Borohrádek a to v roce 1899. Na počátku 20.století nesl závod název Společný rolnický cukrovar v Hrochově Týnci. Vlečka začínala odbočkou ze 4. koleje týnecké stanice a to přes úvrať, která se nacházela v místech dnešního zbytku sila. Odtud vedla obloukem o poloměru 100m přímo do závodu a dále se větvila na čtyři koleje (v cukrovaru). Na koncích byly propojeny točnami. Žádnou lokomotivu vlečka neměla - využívaly se náležitosti místní dráhy a animální posun.

Následovaly běžné dny. Zatím se nám nepodařilo přesně vypátrat podrobnosti provozu cukrovaru. Poslední doložená kampaň proběhla údajně od 24.9.1969. V roce následujícím byl ještě v záloze, ale nový cukrovar zahájil činnost 1.10.1970 a to znamenalo definitivní konec starého podniku. V sedmdesátých letech byly odstraněny provozy a budovy. Zůstalo jen několik málo němých svědků dokumentujících jeden z nejstarších cukrovarů na Pardubicku.


Historické schéma stanice Hrochův Týnec i dalších na lokálce nejdete ve fotogalerii

celkový pohled
V pozadí výpravní budova stanice Hrochův Týnec, vpravo plocha, kde stával starý cukrovar. Přibližně v ose stop od náklaďáků vedla vlečková kolej.


Minimálně jedna kolejnice vlečky starého cukrovaru je stále v zemi


Na první pohled obyčejný vysoký plot, ve skutečnosti však velká posuvná vrata,
a to včetně osvětlení a vlajkových stožárů


Konzola pro posun brány vypadá spíš jako držák na reklamní cedule


Detail uložení vrat na kolejnici - kolik let se to kolo asi nepootočilo?

 


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku