Zrušená trať  ČSD Hrochův Týnec - Chrast u Chrudimi

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Chrast

Související příspěvky:
Pozůstatky starého cukrovaru v H. Týnci
Vlečky a nákladiště na chrudimských lokálkách
Elektromechanické závory v Chrasti u Chrudimi

 
Základní plánek průběhu trati

Historii vzniku, výstavby a provozu dráhy nelze oddělovat od tratě Heřmanův Městec - Borohrádek, neboť s ní tvořila jeden nedílný celek. Dovážet cukrovku z polí v okolí Hrochova Týnce do cukrovaru ve Slatiňanech bylo nákladné, a tak se rozhodli občané Týnce postavit si cukrovar vlastní. První kampaň zahájil v roce 1871. V témž roce byla společností státní dráhy (StEG) otevřena stanice v nedalekých Dašicích (dnes Kostěnice). Vedení cukrovaru začalo uvažovat o napojení z tohoto místa vlečkou. Návrh však pro neochotu obce a velkostatku nebyl realizován. Na zasedání zemského sněmu Království Českého dne 11.2.1895 bylo schváleno poskytnutí zemské garance na splácení a zúročení 70% nákladů pro dráhy v trase H. Městec - Chrudim město - Hrochův Týnec - Moravany - Borohrádek s odbočnou tratí Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec. Na jaře roku 1898 byla zahájena stavba. V srpnu 1899 byla dráha již sjízdná a využívala se pro rozvoz materiálu. V Hrochově Týnci byla postavena i výtopna pro jednu lokomotivu. Oficiální zahájení provozu bylo 25. září 1899. Slavnostního otevření se zúčastnili akcionáři, představitelé obcí a okresu, představitelé průmyslových podniků, zejména pak cukrovarů. Doprava na odbočné větvi do Chrasti nebyla až do počátků motorizace nijak bohatá. na trať vyjížděly dva páry smíšených vlaků - jeden ráno a druhý v podvečer. Vlaková četa s jednou lokomotivou po zbytek dne obsluhovala pravděpodobně cukrovar. Dráha byla zestátněna roku 1925. K 15. červnu 1925 byl zahájen provoz se zjednodušeným řízením dopravy.


Kamarádův veterán jede po tělese trati

Od května 1929 začal na trati poprvé jezdit motorový vůz a to řady M120.325. Tím byly zavedeny tři páry ryze osobních vlaků. V roce 1930 byla otevřena nová zastávka Brčekoly. A od léta 1932 byla otevřena nová zastávka Hrochův Týnec - mlýn. Podle letního jízdního řádu 1933 přestaly nákladní vlaky vozit cestující. V osobní dopravě zůstaly 3 páry motorových vlaků. Od 15.5.1934 byla osobní doprava na trati Týnec - Chrast z důvodů hospodářské krize zrušena a nahrazena autobusovou linkou ČSD. Nákladní doprava fungovala pouze po dobu kampaní. Ale již v létě 1935 byla autobusová linka zrušena a dále se objevuje v jízdním řádu poznámka trať 157 H. Týnec - Chrast -- neobsazeno. Dnem 16. listopadu 1941 byla znovu obnovena osobní vlaková doprava. Slavnostní zahájení provedl motorový vůz řady M 120.4 se dvěmi přípojnými vozy. Od konce roku 1944 sílily nálety spojenců a útoky domácích partyzánů. Dne 18.4.1945 otřásla celým okolím Rosic u Chrasti veliká exploze. Partyzáni vyhodili do vzduchu 6 vozů plných výbušnin, které stály se spoustou dalších vozidel odstavených na trati. Provoz byl obnoven až po skončení války. Následovalo rozšíření osobní dopravy. Roku 1958 protestuje obyvatelstvo proti likvidaci své dráhy. 60. léta jsou charakterizována rostoucím automobilismem a odklonem od kolejové dopravy.

Málo významná trať bez nákladní dopravy byla leckomu trnem v oku. A tak 31.1.1978 se ozvalo houkání pravidelného motorového osobního vlaku na lokálce naposledy. Trať začala být likvidována od roku 1982 do roku 1990. Dodnes je provozní pouze úsek Chrast - Chrast město a to jen pro nákladní dopravu. Dne 2.10.1999 sem zajel motorový vůz M 131.1133 se skupinou zájezdu cestovní kanceláře ČD. Dochovaných pozůstatků je poměrně hodně. Téměř v celé trase je patrný násep. Ve stanici Rosice u Chrasti stojí výpravní budova a skladiště. Nejvíce změn prodělal Hrochův Týnec. V místech křížení s tratí není patrného téměř nic. Z mostu přes říčku Ležák zbyly jen opěry na březích. Vlastní most byl údajně odcizen a prodán do šrotu, nikoliv regilérně zlikvidován ČSD. Podél trati jsou patrné hektometrovníky. Nákladní doprava už jezdí jen v úseku Chrast - Chrast město. A to už zcela minimálně - v létě roku 2005 je trať nepoužívaná vůbec.

Aktualizace 12/2005 - poslední zbývající úsek trati, tedy Chrast - Chrast město je zrušen, koleje vytrhány, přejezdy zaasfaltovány.

Aktualizace 3/2019 - do fotogalerie přidány fotografie aktuálního stavu pozůstatků dráhy.


Schéma celé trati - stav z roku 1954 - najdete ve fotogalerii

Ukázka jízdního řádu nedlouho před koncem provozu - z grafikonu 1975/76 

Prameny: publikace Místní dráha Chrast u Chrudimi - Hrochův Týnec Nakladatelství ing. Radek Sedláček


tady stál v roce 1998
náš motorák

foto 10.1.2007

už jen pár pražců leží
na pláni stanice Chrast město
10.1.2007

Příjezd od hlavní trati
do města...
10.1.2007

Ještě v roce 2005 byla
tady vidět předvěst
10.1.2007

Vytrhaná trať do města
1.12.2005

Zaasfaltovaný přejezd
1.12.2005

Vyjmutá výhybka na týneckém
zhlaví žst. Chrast město

Vytrhané koleje v žst.
Chrast město

Trať směrem z Chrasti "hl.n."
je už označená červeným terčem
20.8.2005

Ovládací pult reléovky
v Chrasti
20.8.2005

Tohle už opravdu moc lidí
neuvidí - stažené závory
na trati do města - 20.8.2005

Výřez z plánu H. Týnce
z knihy Dějiny Města Hrochova
Týnce od p. Ročka (1926)
chr.jpg (35938 bytes)
753.229 posunuje v žst. Chrast
u Chrudimi město. Pohled
směrem k Hrochově Týnci.
Koleje končí po několika
desítkách metrů (1998)
chr1998.jpg (39630 bytes)
M131.1133 jako zvláštní vlak
ve st. Chrast město (1998)

Předvěst vjezdového
návěstidla žst. Chrast
svítí na zarostlé koleje

Tudy odjížděly vlaky
směrem na H. Týnec
(10.7.2005)

zarostlé kolejiště v žst.
Chrast město
(10.7.2005)
ros.jpg (31434 bytes)
Budova žst. Rosice u Chrast
 je obydlená-stav v roce 1998
ros1.jpg (27311 bytes)
skladiště v Rosicích
rok 1998
chr2003.jpg (39260 bytes)
Výpravní budova žst. Chras
 u Chr. město - 2003
hr1.jpg (42608 bytes)
Opěry bývalého mostu přes
říčku u Hrochova Týnce.
JR©1.10.2003
hr2.jpg (38866 bytes)
Zachovalý násep bývalé trat
 v Hrochově Týnci
JR©1.10.2003
hr3.jpg (38350 bytes)
Podjezd zrušené cihlářské
 úzkokolejky pod tratí u Rosic.
JR©1.10.2003

Vjezd do Chrasti od stanice
 Chrast město v únoru 2005
O závorách více zde
hr4.jpg (44168 bytes)
Propustek u Brčekol byl
 opravován ještě v roce 1970
hr5.jpg (37712 bytes)
Těleso za obcí Blansko
propustek, kilometrovník
a násep.
hr6.jpg (36007 bytes)
Mezi Hr. Týncem a Blanskem
 vede v ose dráhy frekventovaná
místní komunikace.
JR©1.10.2003
 

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku