Vlečky Chrudim

Hlavní stránka > Drážní archeologie > vlečky 017 > Chrudim

 


základní mapka - červeně zrušené vlečky


Žst. Chrudim město a vlečky cukrovaru a lihovaru kolem roku 1900
v cukrovaru je vyznačena i točna, kolmá kolej za točnou dodnes existuje

Město Chrudim leželo na trase jedné z navrhovaných variant první železnice z Olomouce do Prahy. Tím, že se tato železnice nakonec městu vyhnula se výrazně zvětšil rozdíl mezi rozvojem Pardubic a Chrudimi. Do Chrudimi přijel první vlak až 26 let po Pardubicích - v roce 1871. A na rozvoj toho co nás zde zajímá, tedy vleček, se muselo čekat až na úplný konec 19. století. Teprve v září 1899 byla totiž otevřeny tratě známé jako Chrudimské lokálky a na nich stanice Chrudim město, která se na mnoho let stala centrem dopravy na několika vlečkách. Poloha "hlavního" nádraží na havlíčkobrodské trati totiž nevyhovovala už při stavbě roku 1871 napojení tehdy nejvýznamnějšího průmyslu - ve stejném roce otevřeného lihovaru ani ještě dál ležícího cukrovaru. Jiný větší průmysl ve městě ani neexistoval.

Celkem se dají (nebo daly) v chrudimském uzlu najít následují vlečky:

1. Transporta - nový závod
Rozsáhlá vlečka do velkého areálu tzv. nového závodu odbočuje z trati 238 na dohled od zast. Chrudim zastávka. V podniku se větví na několik směrů. Vlečka se stále používá, přežila tedy krach firmy Transporta. Ta tento nový závod otevřela počátkem šedesátých let 20. století a jeho součástí byla i slévárna a další provozy těžkého strojírenství. Využití vlečky není dnes tak intenzivní jako dřív, ale stále je na soudobé poměry vysoké.

2. Transporta - starý závod
Na železnici byl napojen i původní závod, za první republiky firma Wiesner. Z už tak dost prudkého levého oblouku u přejezdu pardubické silnice odbočovala vlečka vlevo. Zrušena je již více než 20 let, ale mezí bývalou výhybkou a vraty závodu dodnes leží koleje.

3. Armáda
U přejezdu výpadovky na Pardubice odbočuje z traťové koleje také vlečka do vojenského areálu. Dříve tam sídlil opravárenský závod, nyní pouze zřejmě sklady. Vlečka má v areálu dvě koleje + jednu kusou. Jezdí se na ní zřejmě zcela minimálně.

4. Lihovar + Sladovna + ZZN
Z kolejiště nádraží Chrudim město odbočuje vpravo a klesá vlečka lihovaru. Ta je dodnes velmi slušně pojížděna, a protože lihovar dodává líh pro významné průmyslové podniky, má snad zatím ještě perspektivu. V areálu lihovaru jsou dvě koleje s kolejovou spojkou a další kolej kusá. Na ní stojí zajímavá nýtovaná cisterna, používaná jako manipulační zásobník. Vlečka je zajímavá i tím, že po rekonstrukci křižovatky přechází silnici prakticky v těsné blízkosti kruhového objezdu. Na vlečce neslouží žádná lokomotiva a posun v areálu zajišťuje silniční traktor.
Z vlečky lihovaru ještě před přejezdem odbočuje vlevo kusá kolej do podniku ZZN (pojížděna minimálně) a vpravo kolej do sladovny. Tam byla vlečka zajímavá tím, že krátká kolej končila točnou, kde se vozy otáčely na koleje vedoucí souběžně s Tovární ulicí. Koleje leží stále na místě, ale točna je zlikvidována. Připomínají ji jen torza betonových zarážedel odbočných kolejí. Dnes se jezdí (málo) jen těsně za vrata na kryté plnící místo.

5. Uhelné sklady
Ze zmíněné vlečky lihovaru odbočovala vedle podniku ZZN další vlečková kolej, která za silnicí do Ostřešan obsluhovala Uhelné sklady. Ty zanikly v osmdesátých letech a při stavbě benzínové pumpy a supermarketu zanikla většina kolejí. Poslední kousek ležící na přejezdu byl zlikvidován při opravě křižovatky. Přece ale jen část této vlečky existuje. Ještě dál, až u bývalého cukrovaru stále leží na dvoře asi 50 metru kolejí. Od kdy se sem nejezdilo nevíme, ale určitě to bylo už mnoho let před ukončením provozu do Uhelných skladů.

6. Cukrovar
Poslední vlečkou byla kolej do cukrovaru vycházející z východního zhlaví stanice Chrudim město. Za nechráněným přejezdem ostřešanské silnice se kolej stáčela vpravo dolů. Tam se kdysi větvila na dvě, ale protože na jejím místě nyní stojí několik nových budov, nejde téměř nic nalézt. Vlečka byla zrušena už relativně dávno, poslední zbytek byl vytrhán u přejezdu kolem roku 2000, když výhybka ve stanici byla vyjmuta už před mnoha lety.

Fotografie vleček ve stanici Chrudim město - stav 6.12.2009

Další fotky - JR©4.2.2005, není-li uvedeno jinak

Vjezdová brána areálu tzv. nového závodu Transporty. Dnes zde sídlí jiné firmy, ale v chodu je na rozdíl od mnoho podobných areálů i část těžko-strojírenské technologie, takže vlečka nadále má co přepravovat.
Zabezpečovací zařízení ve stavědle u odbočky do nového závodu.
Motorák 810.298 jede z Chrudimi do Rosic po trati 238. V popředí vlečka nového závodu, v pozadí prudce klesající trať do st. Chrudim město.
Ačkoliv to moc nevypadá - to je opravdu vjezdová brána vlečky do starého závodu Transporty. Koleje zde dole v porostu stále leží.
Místo napojení vlečky starého závodu na trať do Chrudimi města. V místě označeném červenou šipkou lze tušit konec kolejí vlečky.
Totéž místo v roce 1974, motorák M131.1 s Bixem jede směrem do Chrudimi města. Vlečka je viditelně používaná.
Motorák 810.126 jede z města do stanice Chrudim. Vlevo nahoru odbočuje vlečka do vojenského areálu.
Kolejiště uvnitř vojenských skladů včetně pěkného angličana. Vypadá zachovale, ale také nepoužívaně.
Vlečková kolej z nádraží Chrudim město. Vpravo pokračuje do lihovaru a sladoven, přímo do areálu podniku ZZN.
Koleje ve sladovnách, na které se dalo dojet pouze přes v textu zmíněnou točnu jsou dodnes zachované na plnícím místě u Tovární ulice.
Průhled přes nové kryté stáčecí místo do sladoven. Těsně před šturcem byla točna a koleje z ní odbočovaly vpravo.
Průhled do areálu lihovaru. Na konci kusé koleje stojí zmiňovaný nýtovaný kotlový vůz.
Nýtovaný kotlový vůz na vlečce lihovaru zblízka
(foto OČ)
Vjezd do lihovaru a hned za ním kolejová váha a cisterna připravená k expedici.
Kruhový objezd a v jeho těsné blízkosti vlečka lihovaru.
Z už dlouho snesené koleje vlečky do Uhelných skladů se paradoxně dochovala kolej, po které se už tehdy nejezdilo. Na dvoře bývalého cukrovaru leží dodnes tyto koleje odnikud nikam. Původně se tuto kolej vozy dostávaly přes točnu (viz stará mapa na začátku stránky)
 
Vlevo trať 016 do Moravan, vlevo už velmi nezřetelné těleso vlečky cukrovaru. Trasa je patrná jen k pozůstatkům vrat, dále jsou postaveny nové budovy.

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku