Informace o PSHŽD

Hlavní stránka > Informace

Nejnovější informace najdete na titulní stránce

Obsah titulní stránky: kdo jsme - výbor spolku a kontakt - další informace - logo, ceník a přihláška ke stažení

 Co je to PSHŽD?   

Někteří z členů spolku u M131.1228
Část členů u M131.1228

Pardubický spolek historie železniční dopravy (PSHŽD) vznikl na konci roku 1990. Vznik předznamenalo přání několika lidí z pardubického depa, kteří se chtěli věnovat ve volném čase opravám historických vozidel. Jako první cíl si spolek vytýčil získat nějaký vhodný objekt k renovaci. Rozhodnuto bylo ve prospěch motorového vozu M 131.1. Během následujícího roku se podařilo získat vůz M131.1228 z Agrochemickém podniku Česká Skalice. Vůz se za významného přispění tehdejších ČSD, později ČD podařilo zprovoznit ke konci roku 1992. Hlavní část oprav pojezdu a hnacího soustrojí provedla firma PARS DMN Šumperk. Ostatní práce prováděli členové spolku ve spolupráci s pracovníky depa - vozební stanice Pardubice. V létě 1992 byl vůz hotov a na podzim absolvoval první historickou jízdu do Rokytnice v Orlických horách. V tomto roce se také podařilo získat torzo přípojného vozu BDlm z Liberecka. Spolek financoval opravu v ŽOS Krnov, kde na voze provedli opravu pojezdu a deformované střechy. Práce dále pokračovaly v Pardubicích - musel být svépomocí renovován interiér a vytápění. Náš vůz je zatím jediný v celé České republice a dokonce i na Slovensku s dochovaným původním teplovodním vytápěním Friedmann, které je plně funkční. Renovace vozu byla dokončena v roce 1993. Široké veřejnosti se vůz představil v létě na oslavách trati Častolovice – Solnice.

Po návratu z akce...
Návrat z jedné z jízd

Následoval další vůz M131.1133, který se podařilo zprovoznit v roce 1995. Vůz byl získán za osobního přispění jednoho člověka z ACHP Sadová, kde dopravoval nákladní vozy. Renovační práce na tomto vozidle však začaly již v roce 1987, kdy se dva nadšenci v rámci ČSVTS rozhodli vůz zachránit a opravit do provozního stavu. Vůz byl v podstatně horším stavu než M 131.1228. Na vlečce byl zcela demolován interiér, neboť vůz sloužil jako zásoba náhradních dílů. Veškeré práce se prováděly vlastními silami bez přispění specializované opravny. Přes veškeré potíže se podařilo rozsáhlou renovaci dokončit v červnu 1995. Vůz M131.1133 se poprvé představil veřejnosti při oslavách 150 let železnice Olomouc – Praha.

Park kolejových vozidel se rozšířil nejprve v roce 2000 o dva motorové vozy M131, přičemž vůz M131.1116 nyní na pomníku slouží jako společenská místnost Musea Rosice n.L. Dále to je krytý vůz Ztrc, jenž byl za přispění Pardubického kraje renovován roku 2006. V roce 2008 se podařilo získat vůz Zm z roku 1899 (čeká renovaci) a nízkostěnný vůz Np, jenž byl zrenovován na počátku roku 2009.

Z výroční schůze spolku
Výroční schůze spolku

Kromě toho pokračovala od počátku 90. let sbírková činnost v soustřeďování různých drobných železničních artefaktů. Myšlenka zřídit Museum vznikla na konci 90. let, kdy se PSHŽD rozhodl zřídit pro sbírané artefakty stálou expozici. Vytipována byla budova bývalé vodárny na nádraží Rosice n.L. Na konci roku 2000 se podařilo získat objekt do užívání a začaly renovační práce. Nejprve bylo nutné budovu vyklidit od pozůstatku osídlení bezdomovci. Následovalo statické zajištění, postupné opravy všech střech a omítek. Vodárna dostala renovovaná dřevěná okna, novou elektroinstalaci, systém vnějšího odvodnění, odstranění náletových dřevin a byla provedena důkladná oprava podlah. Poprvé se Stálá expozice PSHŽD představila na podzim 2001 při oslavách 130. výročí tratě Pardubice – H. Brod. První řádná sezóna začala v r. 2002. Součástí Musea se postupně stala i zahradní železnicka LGB příležitostně provozovaná v prostoru vedle budovy.


Brigáda u Musea

Historii městské dopravy se začal spolek věnovat od roku 1997, kdy získal trolejbus 9Tr č. 353 a později i další vozidla MHD. Jeho zprovoznění proběhlo v roce 1998. V rámci rozšíření parku vozidel MHD byl v roce 2003 získán trolejbus Škoda-Sanos č. 329 ze Zlína. Koupě vozidla byla provedena formou mimořádných členských příspěvků od osob, které mají na tomto vozidle zájem. Po několika rozsáhlejších opravách vůz slouží k radosti dospělých i dětí. Později přibyl vlek B40, který je třeba renovovat od základu a také historický autobus, na jehož renovaci nejsou prozatím k dispozici potřebné prostředky.

Spolek, kromě Musea, provozuje a pořádá jízdy historických motorových vozů M131.1, historických trolejbusů, pořádá oslavy výročí tratí, výstavy, výměnná setkání modelářů. Provádí opravy, údržbu a renovace historických vozidel, exponátů a budovy Musea. Od roku 2008 připravuje novou expozici s parním kotlem a strojem ve vodárně nádraží Slatiňany. Jen pro zajímavost v letech 1992 - 2008 spolek uspořádal cca 500 akcí spojených s prezentací vozidel nebo exponátů Musea. Tradice výměnných setkání pro železniční modeláře sahá v Pardubicích do roku 1983, přičemž PSHŽD tato pořádá od podzimu 1995.

Naše činnost by nebyla možná bez podpory Českých drah, a.s. a Dopravního podniku města Pardubice a.s., kterým tímto děkujeme. Dále musíme poděkovat statutárnímu městu Pardubice, městskému obvodu Pardubice VII, Pardubickému kraji a městu Slatiňany za významnou podporu v našich aktivitách. Chcete-li i vy podpořit naši činnost, můžete nám přispět jakoukoliv částkou na náš účet 193 962 328/0300 u ČSOB Poštovní spořitelny pobočka Pardubice.

Výbor spolku a kontakt

Písemně: PSHŽD, zapsaný spolek,, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz

Předseda spolku: Bc. Tomáš Hodr, tomas.hodr@upce.cz / 776 253 532 / ICQ 254-912-969

Jednatel spolku: Oldřich Čížek, motoracek@seznam.cz / 604 926 620

Webmaster spolku: Jiří Reitmayer, trolejbus.353@seznam.cz / 739 34 44 85 (604 534 196) / ICQ 269-400-981

Pokladník spolku: Kamil Bednář, kamilbednar@seznam.cz

Chcete si objednat trolejbus nebo historický vlak?

 Přečtěte si jak. Dále můžete navštívit námi pořádané akce železniční nebo trolejbusové. V zimních měsících (listopad až březen) s vozidly nejezdíme. "Výměnná setkání" pro modeláře a sběratele pořádáme vždy mimo sezónu - zpravidla v měsících říjen-prosinec a leden-březen.

 Nástěnky

Náš spolek má umístěnu nástěnku v hale na nádraží Pardubice hl.n. na rohu vedle výpravny zavazadel. Zde se vždy včas dozvíte o akcích železničních, trolejbusových a burzách. Nástěnka je podle možností aktualizována. (Nezaměňujte s vitrínou SŽ - výtopna Jaroměř !).
Dále najdete informace na nástěnce v Rosicích nad Labem vedle výpravní budovy (cca 5 m od výpravčích).

 Ke stažení 

 Zde si můžete stáhnou logo spolku ve formátu GIF (45 kB)

- logo Musea v Rosicích nad Labem ve formátu GIF (56 kB)

- přihláška nového člena PSHŽD (formát PDF, 29 kB)


© PSHŽD, zapsaný spolek, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz
Předseda: tomas.hodr@upce.cz / 776 253 532, ICQ 254-912-969
Jednatel: motoracek@seznam.cz / 604 926 620
Webmaster: jiri@reitmayer.cz / 739 34 44 85 (604 534 196), ICQ 269-400-981
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice