Vlečky do průmyslové oblasti Černá za Bory

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Vlečky Pardubice > Vlečky TMS Pardubice

Popis :: Vozidla :: Stav dnes
Stav kolejí do Řempa v prosinci 2005 najdete zde

Viz také Vlečky v areálu bývalé TMS - stav 2012

Na této vlečce funguje stáčecí místo fy Desmontes, které má vlastní stránku.


Pardubická "záloha" 742.249 jede po vlečce v místech, kde vede v trase plánované trati do Chrudimi


Stav předávacího kolejiště do půlky roku 2009 (viz info níže)

Nejzajímavější vlečkový systém v Pardubicích se rozkládá v jihovýchodní části města mezi ulicemi Průmyslovou, Dělnickou a obcí Drozdice. Její hlavní funkcí v době vzniku byla obsluha nově stavěné továrny TMS a dalších tehdy vznikajících podniků. Vlečka vychází z choceňského zhlaví žst. Pardubice hl. n. a až těsně před předávací kolejiště je tvořena připravovanou přeložkou trati do Chrudimi a má tedy parametry odlišné od jiných vleček. Kromě chodníku na zastávce Pardubice-Pardubičky a polní cesty těsně před předávacím kolejištěm se v této části nikde úrovňově nekříží. Potom, co se odchýlí na jih od trati 010 vede celkem hlubokým zářezem, přes který převádí ulice Průmyslovou a Národních hrdinů dva nadjezdy. Druhý jmenovaný byl v šedesátých letech při stavbě vlečky postaven jako celodřevěné provizorium, které vydrželo až do konce osmdesátých let, kdy byl nahrazen ocelovým příhradovým mostem se souběžně vedenou lávkou pro pěší. Těsně před tříkolejným předávacím kolejištěm se vlečka odchýlí ze své osy a tím opustí trasu plánované trati do Chrudimi. Na opačném konci předávacího kolejiště existovalo do devadesátých let stáčecí místo propan-butanu, nyní je zcela zlikvidováno.

Aktualizace 3.1.2010

Od poloviny roku 2009 je celý areál obsluhován výhradně náležitostmi zajíždějícími z pardubického nádraží (ČD Cargo). Na podzim 2009 bylo výrazně redukováno kolejiště v Nemošicích. Zůstala zde pouze jediná výhybka odbočné úvraťové koleje vlečky a za ní necelých 100 metrů výtažné koleje - viz foto (autor Lp 2009).

 


T669.0012 v roce 1989 jede směrem na předávací kolejiště. V pozadí trať do České Třebové.

Z předávacího kolejiště vlečka pokračuje úvraťově zářezem do prostoru mezi továrnami, kde se mezi dost zchátralými objekty bývalé teplárny větví dále. Samostatnými větvemi jsou napojeny podniky ZZN, bývalá Milpa, areál bývalé fy TMS a firma Magnet-Camif (t.č. bez provozu). V tomto prostoru se nachází i depo, v kterém je deponován jeden z místních strojů řady T448.0. Druhá lokomotiva stejné řady bývá odstavena na vlečce kontejnerového překladiště v areálu TMS. U bývalé teplárny je nyní v provozu stáčení ropných produktů pro soukromou firmu. Zajímavá je i další část vlečky – silnici z Černé za Bory totiž kříží hned 5 kolejí. Vlečka se totiž větví i zde. Jedna kolej vede (ještě další úvratí) na stáčecí místo fy Řempo. Další kolej vede také úvratí (a kříží silnici dvakrát) do areálu bývalé TMS. Tato kolej je silně využívána firmou, která postavila svůj velkoobchod hutním materiálem vedle areálu TMS.  Dvakrát silnici do Drozdic kříží i poslední větev vlečky (tentokrát ne úvratí), která ještě přes ulici Dělnickou vede do areálu fy Řempo. Přejezd přes Dělnickou je jako jediný vybaven blikači (ty ale nejsou funkční). Koncové dvoukolejné kolejiště je zadlážděno a v dobách velkého provozu se běžně posunovaly vozy pomocí silničních vozidel. Z této větve vlečky odbočuje ještě nepoužívaná kolej u fy Stavomontáže.

Článek s fotogalerií z areálu TMS najdete zde.
 


Předávací kolejiště Nemošice v roce 1983. Foto OČ

První část fotografií představuje hnací vozidla na vlečce


Rok 1998 - pardubický "hektor" si odváží zátěž

Karkule se blíží po vlečce k hl. nádraží

Špageta 731.013 v prostou zastávky Pce-Pardubičky

742.249 taktéž na zastávce

Čmelák 770.036 u předávacího kolejiště

Tatáž lokomotiva na zastávce

740.409 z vlečky TMS
foto OČ1999

742.258 přiváží vozy
foto OČ1999

721.526
miram©2006

721.526
miram©2006

721.526
miram©2006

721.526 Drozdice
rok 2007

Neuvěřitelně oškliví "kocouři" z vlečky TMS

Předávání zátěže mezi ČD a vlečkařem v roce 2007

Stav vlečky na podzim 2004


Předávací kolejiště Nemošice, pohled od vlečky. Vpravo zrušená odvratná kolej.

Pohled z předávacího kolejiště. Vlevo směr Pardubice, vpravo TMS.

Zářez vlečky směrem do areálu

Kolej z Nemošic přichází zářezem, vlevo úvrať koleje na překladiště.

Vjezdové zhlaví "nádraží TMS"

Zadní část kolejiště u bývalé teplárny

Depo na Nemošickém zhlaví

a v něm kocour 740.409 Jinak než přes špinavé okénko vyfotit nešel.

Druhý kocour 740.831 na překladišti

Výhybka na vlečce do mlékárny

Nepoužívaná vlečka a na ní stojí kamion...

Stáčení hořlavin fy Řempo v Drozdicích
(nyní Eurošarm)

U přejezdu přes Dělnickou

Koleje fy Řempo

Úplný konec vlečky v Drozdicích


Stále funkční stáčecí místo Eurošarm (foto 2013)

Na začátek stránky

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku