Museum v bývalé vodárně na žst. Rosice nad Labem - Drobné stavby u musea

Hlavní stránka > Museum

Na této stránce: návěstní přístroj, hradlo, záchodky

Návěstní zvonkový přístroj

Zařízení sloužící pro dávání zvukových návěstí. Ve druhé polovině 19. století ještě neexistoval telefon a všechna stanoviště nemohla být vybavena telegrafem. Pro informování o jízdách vlaků se požívaly zvonkové přístroje. Systémem počtu a skupin úderů na signální zvon se službu konající osoba dozvěděla např. o jízdě vlaku, či přesném času. Tato zařízení byla jak provedení kancelářského, tak také provedení venkovního. Právě venkovní zařízení byla dobře patrná umístěním signálního zvonu (nebo i více zvonů) na střeše buď samostatné stavby nebo služební budovy, popř. na samostatném držáku. Pohon zajišťoval hodinový stroj se závažím, který pro spuštění skupiny úderů dostával impulsy elektricky. Po roce 1910 byla tato zařízení postupně nahrazována klasickým telefonem, nicméně dožívala ještě mnoho let v provozu. Při zavedení nové návěstní soustavy v roce 1955 došlo ke zrušení těchto návěstních zařízení. Naše zařízení pochází z roku 1880 a obdobná byla používána i na tratích v okolí Pardubic. Jako tradičně má každá věc u nás přezdívku, tak tomuto domečku říkáme prostě „bimbalo“. Obrázky zachycují zařízení po dovezení do Rosic a průběh renovace.

Hradlo Hrádek

Malý objekt stanoviště hradla Olomoucko-pražské dráhy. Jedná se o dřevěnou konstrukci, která byla postavena v rámci zvýšení bezpečnosti provozu této tratě v roce 1892. Stanoviště sloužilo svému účelu až do let 1956-1957, kdy bylo bez dalšího využití opuštěno a do roku 2010 stálo vystaveno působením vnějších vlivů. Do 21. století se dochovala pouze dvě torza – toto a jedno dodnes stojící na zastávce Bezpráví. Stanoviště bylo v roce 2010 sanováno a mělo být přemístěno do Musea. Vzhledem k velmi špatnému stavu téměř všech součástí je nyní v Museu umístěna replika hradla, která pouze využívá několik původních dílů. Objekt je postupně uváděn do stavu konce 30. let minulého století. Práce pod širým nebem však neustále zdržuje počasí… Obrázky zachycují objekt na jeho původním stanovišti a stav v areálu Musea.  V roce 2013 opět pokračovaly vybrané práce na Hr Hrádek. Např. byly osazeny nové dveře a okno.

Záchodky

Jediný v Pardubickém kraji dochovaný artefakt drážní architektury. Záchodky bývaly podle jednotné dokumentace vystavěné v různých stanicích a zastávkách. Dle našich informací tento artefakt železniční historie pochází z roku 1906 a dosloužil na zastávce Nectava v roce 2011. Na konci provozu byl objekt značně poškozen a část výdřevy spálena bezdomovci. Záchodky nyní nejsou v areálu musea, neboť probíhá jejich renovace. Renovaci v roce 2013 podporuje Pardubický kraj. O průběhu budeme informovat na této stránce. Obrázky nahoře zachycují objekt na jeho původním stanovišti.

Díky nevšední péči pana Radima Šimka z Heřmanova Městce se letos podařilo rozběhnout renovaci záchodků. Ty jsou nyní z větší části zkompletoány a postaveny v areálu Musea. Dokončení proběhne v roce 2014. Ale již nyní si můžete tento exponát ve venkovní expozici prohlédnout.


Stav 10/2014

Pokračování prací v létě roku 2015

 

Stav 08/2015


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku