úzkokolejka - důl Orlice

Hlavní stránka > Drážní archeologie > důl Orlice Litice nad Orlicí

Viz též Úzkokolejka ŽPSV Litice nad Orlicí


Křížení kolejí před štolami

Na výskyt barytu v okolí Litic nad Orlicí bylo upozorněno při geologickém mapování zdejší oblasti. Na základě výsledků tohoto mapování žilného pásma zde byla v roce 1973 vymezena prognózní zóna. Vyhledávací průzkum barytových žil provedla Geoindustria, n.p. Praha v letech 1981 a 1982. V jeho rámci se realizovalo 35 strojně hloubených a 23 ručně kopaných průzkumných rýh. O těchto pracích se však ale nedochovaly žádné dostupné archivní údaje. Vyhledávací průzkum byl zakončen operativním výpočtem zásob. Ve svahu na pravém břehu Orlice byla situována průzkumná štola, podpovrchová kompresorovna a vybudováno nezbytné povrchové zařízení provozu, které neslo celkový název důl Orlice. Součástí této stavby byla i úzkorozchodná dráha o rozchodu 600mm. Ta měla zpočátku sloužit pro průzkum a později pro odvoz materiálu. Kolejiště bylo postaveno tak, aby bylo možné dopravovat materiál z dolu přímo k rampám. Bohužel není přesně známé, co zde jezdilo za vozidla a jak celkový provoz na dráze probíhal. V podzemí se tak dále provedlo 230 m3 výlomů a odvrtalo 8 podzemních ložiskových vrtů. Vzhledem k tomu, že ložiskové výsledky průzkumu byly negativní, byly veškeré průzkumné práce v květnu roku 1987 zastaveny. Z ekonomických důvodů se již nerealizovalo projektované prodloužení štoly, vyhloubení slepé jámy a vyražení patra jižním směrem pod Kletnou. Po ukončení průzkumu se zastavil i provoz dráhy a lokalitu převzaly Mrazírny Praha (později Allfrost Praha a.s.) za účelem výstavby mrazírenských komor. Pro nevyjasněné financování akce a rozpad velkých regionálních potravinářských zpracovatelů byly veškeré akce na dole na konci roku 1991 zastaveny a provoz zakonzervován. Celý areál tak v současné době zarůstá vegetací a chátrá.

Zdroj: www.dulorlice.ic.cz

Zpracoval + foto: Marek Stupka


Plánek drážky - stav 2011 © M. Stupka


Konec přímé koleje na rampě


Konec koleje na druhé rampě


Vjezd do dolu


Zarážedlo odstavné koleje

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku