Vlečka Perla Doudleby nad Orlicí

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Vlečka Perla Doudleby nad OrlicíSchéma vlečky na ortofotomapě

Součástí průmyslové revoluce ve 2. polovině 19. století byl i rozvoj cukrovarnictví. Tyto předpoklady vedly ke zbudování cukrovaru i v obci Doudleby nad Orlicí v roce 1870 hrabětem Otakarem z Bubna a Litic ve spolupráci s obchodníky z Brna. Zde již však od počátku provozu cukrovaru byl problém s pěstováním cukrové řepy, poněvadž neexistovala velká zázemí pro její pěstování. Problém byl způsoben již dříve vybudovaným cukrovarem v nedalekém Kostelci nad Orlicí. Jeho řešení nepomohlo ani převedení cukrovaru na akcionáře a proto byl cukrovar v roce 1873 přebudován na rafinérii. Součástí tohoto přebudovávání bylo i vybudování odbočné vlečné dráhy v roce 1874 ze zdejší stanice, ležící na právě dokončené dráze ÖNWB Hradec Králové-Kyšperk (dnešní Letohrad).


Dva dobové pohledy z archivu Doudleby nad Orlicí

Vlečka měla sloužit k přepravě řepy do rafinérie. Její počáteční trasa však nebyla taková, jako ji většina z nás pamatuje z nedávné minulosti před jejím definitivním zrušením. Tehdejší počáteční trasa byla zaústěna do tehdejší manipulační koleje. Teprve po dostavbě místní dráhy do Rokytnice v roce 1906 byla zbudována úvraťová kolej vlečky. Dále pak vlečka pokračovala levým obloukem o poloměru 100 metrů do centra Doudleb. Trasována byla přes místní silnici, most přes řeku Divokou Orlici a dále pak již podél ulice Dukelská (dříve Pod lipami) do cukrovaru. U křížení s ulicí Komenského se nacházela jediná místní výhybka. Původně byla tato výhybka klasického typu, ale s pozdějším rozvojem automobilismu byla vyměněna za žlábkovou. Poněvadž vjezd do areálu pozdější textilky byl pro vlečku i auta společný. Též pak byla vydlážděna plocha kolejí uvnitř areálu. Zdejší dvě koleje o délkách 186 (o poloměru pouhých 75 metrů) a 261 metrů fungovaly pro dovoz cukrovky a později i pro dovoz uhlí pro kotelnu a materiálu pro textilku. Původní vozidla této vlečky jsou nám neznámá, ale již od počátku zde bylo povoleno používat vozidla s maximálním pevným rozvorem 4,5 metru. V roce 1885 cukrovar vyhořel a později byl zmodernizován. Bohužel roku 1904 byla# cukrovarnická výroba zastavena a objekt byl odkoupen F. Heynrychem, který ho nechal přebudovat na přádelnu. Později nechal k této textilce dobudovat tkalcovnu, barevnu a šlichtovnu. Provoz mírně omezila v roce 1932 stávka, která byla vyvolána důsledkem tehdejší hospodářské krize. Za války nedošlo k zásadním změnám. Po druhé světové válce však byla Heynrychova textilka znárodněna a byla zahrnuta do koncernu Perla n.p. V roce 1955 sem byla dodána z výroby motorová lokomotiva BN 60 č. 3566. Ta zde zajišťovala vlečkovou dopravu až do sedmdesátých let, kdy byla přesunuta do Kostelce nad Orlicí na vlečku Zemědělského zásobování, kde nahradila tentýž stroj jiného čísla. Po definitivním odstavení v roce 1996 byla přesunuta do České Třebové a zde byla zrenovována. Do Doudlebské Perly byla zakoupena motorová lokomotiva T211 623 (ex. 649). Provoz zde tak pokračoval až do konce 80. let. Po privatizaci v 90. letech nastal v továrně značný útlum výroby a vlečka tak ztratila význam. Posledním využitím vlečky byla mimořádná přeprava uhlí v dubnu roku 1995.


Místní lokomotiva T211.623 - foto Jiří Adolf

Zdejší lokomotiva 701 623 ještě koncem devadesátých let obdržela nový nátěr, ale provoz na vlečce již definitivně utichl krom mimořádné jízdy parní lokomotivy 310 922. V roce 2005 se radním podařilo s podnikem dojednat demontáž vlečky, se kterou byla spojena i likvidace mostů, všech tří přejezdů i napojení do železniční stanice Doudleby. Po 131 letech dne 11. srpna roku 2005 tak po vlastní ose odjelo odtud poslední zdejší vozidlo a hned na to byla zahájena likvidace. Vytrženy tak byly koleje v celém úseku od úvratě až po výhybku před vjezdem do areálu. Zlikvidovány byly konstrukce mostů a přejezdy byly zaasfaltovány. Do dnešních dnů se však dochovaly pilíře obou mostů a dokonce i část kolejí uvnitř vlečkového areálu, které jsou však z větší části zaasfaltované. Areál cukrovaru je v současné době přístupný a většina budov je využívána menšími subjekty.


Místo původní úvraťové koleje a trasa vlečky v Dukelské ulici


Zchátralá hala továrny a zbytky kolejí tamtéž


Místo původní odbočky vlečky


Zachovalé pilíře mostu

 

 Fotografie vlečky před jejím zrušením naleznete na webu http://prumysl.unas.cz/

Zpracoval: Marek Stupka © 2011
 

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku