Zrušená trať Smidary - Vysoké Veselí

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Veselí


Dnes naše muzejní M131.1133 přiváží pravidelný vlak z Vysokého Veselí do Smidar v roce 1975

Aktualizace 2017

O víkendu 15. a 16.7. jsme uspořádali akci, která měla za úkol připomenout již zaniklou trať ze Smidar do Vysokého Veselí. Nejednalo se o klasické oslavy dráhy, ale spíše o akci menšího rozsahu. Z Chlumce nad Cidlinou do Smidar jezdil po oba dva dny motoráček M131.1133, který odvezl mj. poslední vlak na zrušené lokálce. Jelikož do cílové stanice koleje nevedou, musel dále pokračovat autobus. Ten projel zhruba v trase původní dráhy a průvodce upozornil na dochované pozůstatky tratě. Na nádraží ve Smidarech jsme nabídli skromný program v podobě parkové železničky, či výstavky fotografií. Při této příležitosti byla vydána pamětní publikace, pamětní list a razítko. Na rozsáhlejší program nebyly ani prostředky, ani lidské zdroje. Všem, kdo nám jakkoliv pomáhali, děkujeme. Doufáme, že se akce návštěvníkům líbila a nikdo neodešel zklamaný.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii
 


 

 


Trasa lokálky označená hvězdičkami (kliknutím otevři větší mapu)

V letech 1879 - 1880 stavební podnikatelé Schön a Wessely společně s Heřmanem rytířem von Schwind založili společnost Rakouských místních drah. Zároveň se zavázali k postavení lokálky ze Smidar do Vysokého Veselí. Společnost obdržela koncesi 28.8.1880 s tím, že dráha bude zprovozněna k 28.8.1881. Protože se však vyskytly těžkosti při jednání s majiteli pozemků, byla dráha podrobena technicko-policejní zkoušce až 14.11.1881. Provoz byl zahájen na základě povolení ministerstva až 20.2.1882. První vlaky však vyjely již v listopadu 1881, kdy do cukrovaru hraběte Paara ve Vysokém Veselí bylo převezeno již 40% objemu cukrovky. Na začátku provozu měla dráha měřící 7,5 km jednu lokomotivu, jeden krytý vůz a dva vozy na uhlí. Již 1.7.1885 byla dráha prodána Českým obchodním drahám a k poslednímu dni roku 1908 zestátněna. 


Úplně poslední vlak z Vysokého Veselí, večer 29.5.1976

Za éry ČSD nastoupila vlna motorizace. Dne 21.5.1932 převzal osobní dopravu motorový vůz M 120.326. V roce 1933 byl zrušen cukrovar a tím přestala být používaná i jeho cca 300m dlouhá vlečka. Za války nahradily motorový vůz parní lokomotivy. Poslední parní vlak na lokálce projel 30.5.1970. Od tohoto data zajišťovaly veškerou dopravu - i nákladních vozů motoráčky M131.1. Trať byla zrušena ke změně GVD v roce 1976. Dne 29.5.1976 projel poslední vlak vedený M 131.1133 (dnes ve službách PSHŽD pod jménem Nataša).
Zajímavé dokumenty týkající se rušení železniční tratě do Vysokého Veselí jsou přidány do galerie.

Představu o rozsahu provozu od šedesátých let až do ukončení provozu poskytne jízdní řád z roku 1964:

Na bývalé trati již mnoho věcí železnici nepřipomíná. Ještě v dubnu 2000 na trati zůstal příhradový most přes Cidlinu u zast. Sběř. Stejně tak budovy zastávek ještě existovaly. Výpravní budova ve Vysokém Veselí nebyla obydlena, je spíše vybydlena. Výtopna se používala jako garáž pro kamionový tahač a ve správní budově se bydlelo.

AKTUALIZACE 2004 - Po zrušení tratě do Vysokého Veselí zůstal za žst Smidary cca 800m dlouhý úsek, kam se odstavovala železniční vozidla. Tato kolej po roce 1992 přestala být využívána až cca v roce 1999 byla snesena včetně kolejového rozvětvení bývalého lokálkového nádraží ve Smidarech. Teprve v létě 2003 došlo také k asanaci zbývajících mostů - most přes potok ve Smidarech a příhradová konstrukce u obce Sběř z roku 1882. Bohužel, oba mosty skončily ve starém železe.

AKTUALIZACE 2005 - budova nákladiště Sběř neexistuje, most přes Cidlinu neexistuje, v budově žst. Vysoké Veselí se opět bydlí.


Schéma kolejiště v žst. Vysoké Veselí

Prameny: archiv O. Čížka, průzkumné cesty 1989 - 2005

Mnoho aktuálních snímků z trati najdete v galerii

vv1.jpg (32168 bytes)
M131.1 ve Vysokém
Veselí (1975)
veseli.jpg (42797 bytes)
Budova žst. Vysoké Veselí
v roce 1989 vypadá, jako
kdyby měl každou chvíli
přijet vlak
vv3.jpg (29753 bytes)
Už silně chátrající nádraží
v roce 2000
vv2.jpg (28356 bytes)
Budova výtopny v roce 2000

Opět žst. Veselí - stav
v létě 2005

Přejezd na zhlaví žst.
Veselí v roce 2005
(stále s kolejemi)
most.jpg (30962 bytes)
V roce 1989 byla z mostu
přes Cidlinu rozkradená
jen výdřeva.
naklad.jpg (30968 bytes)
Nákladiště Sběř (1989)

V roce 2005 zbyly z budovy
nákladiště Sběř jen základy

Terénní vlna na záběru
je násep u Sběře

Opěry mostku u Sběře
(2005)

Letecký pohled na Vys. Veselí.
Na místě označeném šipkou je
dodnes vidět, kde byla výhybka
vlečky do cukrovaru

výpravní budova Smidary
v roce 2004 (žst vybavena
vjezdovými a odjezdovými
mechanickými návěstidly)

původní výpravní budova
"Veselačky" postavená
v roce 1881 - stav 2004

místo bývalého kolejiště
místní dráhy

Stanice Smidary
2.3.2017

Zastávka Chotělice
2.3.2017

Zastávka Hrobičany
2.3.2017

Zastávka Hrobičany
2.3.2017

Zastávka a nákladiště
Sběř 2.3.2017

Stanice Vysoké Veselí
2.3.2017

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku