Přeložená trať Studénka - Sedlnice

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Studénka - Sedlnice

 

Fotogalerie k článku je zde.
Popisy jednotlivých fotografií jsou ve fotogaleríi dole pod náhledy fotek.

 

Mapka dotčeného úseku - zdroj www.geocaching.com

P

Už v roce 1872 vznikají plány na stavbu místní dráhy (do Veřovic) s napojením na Severní dráhu císaře Ferdinanda ve Studénce. Koncese ke stavbě byla ale odložena. V roce 1880 se o stavbu dráhy zajímali bratři David a Wilhelmem, rytíři von Gutmann. Stali se spolumajitelé Vítkovických železáren v Ostravě. Výroba železa rostla a sním rostla i potřeba kvalitních surovin a také vápence. Ve Štramberku byl nejbližší zdroj vápence, proto se bratři o tuto dráhu zajímali a plánovali ji původně jako vlečku bez osobní dopravy, nejméně náročnou na stavbu a dokonce úzkokolejnou.
Po protestech veřejnosti se problém vyhrotil v polovině roku 1881, kdy byla stavba tratě zastavena. Po dohodě s bratry byla dráha dostavěna s normálním rozchodem a otevřena v prosinci roku 1881. V roce 1947 byla zřízena zastávka Albrechtičky.

V padesátých letech bylo rozhodnuto o stavbě letiště Mošnov, v roce 1955 stavba začala. Původní dráha z roku 1881 protínala prostor plánovaného letiště a musela se přeložit. V roce 1956 byla zahájena stavba přeložky. Provoz na nové trati byl zahájen v roce 1959. Přeložka je delší o zhruba 2km než původní trať, ale je lépe trasovaná, takže se změna v jízdních dobách téměř neprojevila.

Popis zrušeného úseku Studénka - Sedlnice.
Za stanicí Studénka se nachází několik mostů přes řeku Odru a její zátopové oblasti. Mosty jsou propojeny náspy. Celková délka soustavy mostů byla téměř 200m. Za mosty vedla dráha na hrázi mezi rybníky Kačák a Kotvice. Za rybníky následovalo prudké stoupání, které mělo protisměrné oblouky (esíčka). Proto se často ze Studénky používal postrk, aby vlak toto stoupání vyjel. Na konci stoupání byl přejezd a nedaleko něj byla zastávka Albrechtičky. Po několika kilometrech byla zastávka Sedlnice. Zastávka se změnila na stanici až v roce 1911 (v tomto roce byla postavená nádražní budova), aby se zvýšila propustnost tratě. Po roce 1959 se stanice stala součástí letiště Mošnov, nádraží bylo využíváno jako vlečka k letišti. Byly zde vybudováno zařízení pro stáčení leteckého paliva z cisteren.
Trať směrem na Studénku byla vytrhána protože překážela stavbě letiště. Koleje zůstaly jen na soustavě mostů. Za posledním z nich bylo zarážedlo. Tyto koleje byly sneseny v roce 2014

Paradoxem zůstává, že stará trať musela být kvůli letišti snesena. V roce 2015 byla totiž dokončená a zprovozněná nová trať na letiště. Tato nová trať vychází z přeložky tratě.

Sedlnice měly v minulosti pouze vlakovou zastávku (od roku 1881), v roce 1911 to bylo nádraží. V roce 1959 bylo otevřeno nové, větší nádraží v Sedlnicích. Sloužilo až přibližně do roku 2013, kdy byla zřízena nová zastávka Sedlnice, která je u odbočky na letiště. Stanice Sedlnice z roku 1959 slouží k odstavení vlaků a příležitostně i ke křížení souprav.

Zdroj: časopis POODŘÍ 4-2003 a POODŘÍ 1-2004
 

Fotogalerie k článku je zde.
Popisy jednotlivých fotografií jsou ve fotogaleríi dole pod náhledy fotek.
 

R. Bederka, červenec 2015

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku