Vlečky ze stanice Stéblová 

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Stéblová

 

Text z roku 2003 aktualizován 12.6.2005, další aktualizace 26.6.2012
Žst. Stéblová leží na trati ČD 031 Pardubice - Hradec Králové. Má tři dopravní a jednu manipulační kolej, toho času zastavěnou správkovými vozy. Hlavním posláním stanice je funkce výhybny - rozděluje mezistaniční úsek Rosice - Opatovice. Do stanice v historii ústily ale také hned tři vlečky. Za prvé je to dodnes exitující vlečka do panelárny dřívější firmy Prefa, na kterou se jezdí od půlky šedesátých let - panelárny i vlečka je nyní v soukromých rukách, dále pak vlečka na Gigant, používaná v letech 1956-1965 a nakonec nikdy nezprovozněná dlouhá vlečka do skladů fy Explosia za obcí Hrádek, bez využití zlikvidovaná v roce 2004. 

Na mapě je červeně vyznačená zrušená vlečka na Gigant, modře vlečka do panelárny a žlutě vlečka do Explosie.

Stále funkční je jen vlečka do panelárny. Za socialismu byl provoz na vlečce velmi hustý a sloužily tam lokomotivy T334.0 a později T448.0. Od ČSD tam zajížděly "kremáky", později T444.0 a nakonec T466.0 a T466.2. Po roce 1989 se několikrát změnili majitelé a také se po nějakou dobu nejezdilo vůbec. V současné době je panelárna v majetku koncernu Holcim a vlečka se používá jen minimálně. Na jaře roku 2005 byla na vlečce provedena alespoň základní údržba a tak snad bude v provozu i nadále. V areálu panelárny se staví nové objekty, třeba se najde nové využití i pro vlečku. Vlečka odbočuje na hradeckém zhlaví žst. Stéblová s traťové koleje. Z této vlečky odbočovala dnes už několik desetiletí zrušená vlečka na Gigant. Zachovalý úsek od odbočení z vlečky do panelárny podél trati na Hradec Králové byl počátkem osmdesátých letech používán pro odstavení vyřazených parních lokomotiv. Posléze se na zbytku kolejí odstavovaly různé vyřazené vozy. V devadesátých letech byly vytrhány i poslední koleje a vyjmuta výhybka z vlečky do panelárny. Koleje se zachovaly na dvou přejezdech lesních cest. Jeden přejezd je společný s hradeckou tratí kousek od stanice, druhý leží v lese před Gigantem. Před tímto přejezdem jsou na lesní cestě na obou stranách bývalého přejezdu betonové propustky a cestu lemují betonové patníky. V těsné blízkosti tohoto přejezdu jsou zachovalé i pražce. Téměř se nezachovalo se místo, kde dříve vlečka končila a kde se jednak vykládalo z vozů krmivo pro místní velkovepřín a počátkem šedesátých let se zde taktéž nakládal písek z blízkého písníku. Na místě kolejiště leží nyní jáma pro těžbu písku. Poslední vlečkou byla přes 2,5 km dlouhá trať do skladů fy Explosia na Hrádku. Trať postavená na sklonku 80-tých let nebyla nikdy dokončena ani využívána. Ve stanici Stéblová nebyla nikdy kolejově připojena a končila dvěma "šturcy". Vlečka byla plánována jako strategické druhé spojení závodu a skladů výbušnin. Při dokončení vlečky v roce 1989 to ale už nebylo potřeba a tak jediným využitím bývalo odstavování správkových vozů, které ale přijížděly přes Explosii po vlečce z Rosic nad Labem. Jeden čas byly také na konci vlečky ve Stéblové deponovány muzejní vozy z Jaroměře, čekající na opravu. Vlečka byla v celé délce vybavena osvětlením, u Hrádku byl přes ní dokonce zbudován nadjezd a přeložena silnice. Vlečka Explosia byla kompletně vytrhána na podzim roku 2004, přejezdy kromě přejezdu přímo v obci Stéblová byly zaasfaltovány. Fotky zlikvidované vlečky na konci stránky. V roce 2005 byl zlikvidován poslední kousek kolejí této vlečky, který dosud byl na přejezdu ve Stéblové.

Fotogalerie stavu bývalé vlečky Prefa dne 28.4.2012

Fotogalerie stavu bývalé vlečky Explosie 26.6.2012


kliknutím zvětšíš plánek žst. Stéblová - z webu: http://sweb.cz/pvoltr

Vlečka panelárna

Fotogalerie stavu bývalé vlečky Prefa dne 28.4.2012


Už spoustu let "mrtvé"
 návěstidlo před přejezdem
u panelárny

Vlečka k panelárně v zimě
2003/4 opravdu nevypadá
příliš frekventovaně

Zhlaví vlečky v panelárně.
Přímá kolej není kusá, jen je
zarovnaná materiálem...

v roce 2005 obnovené
kříže na přejezdu u Prefy

Ten samý oblouk jako
nahoře - ale používaný
11.6.2005

Stejný pohled 11.6.2005
vysekané křoví, obnovený terč,
vzadu odstavené Rajky

Rajky z vlečky odváží
hradecká 730.002
Čeperka 1.11.2005

750.121 s vozy pro panelárnu
ve stanici
miram©2006

750.121 s vozy pro panelárnu
u výkolejky vlečky u trati do HK
miram©2006

750.121 s vozy pro panelárnu
sune kolem písáku
miram©2006

750.121 s vozy pro panelárnu
vjíždí do areálu
miram©2006
 

Vlečka Gigant

titul1.jpg (42754 bytes)
Na obrázku z roku 2000 si
doprovodný VAZ 2102 (který již
není bohužel mezi námi) proráží
cestu po tělese zrušené vlečky
gig1.jpg (42918 bytes)
Pohled od přejezdu lesní
cesty od Gigantu směrem
ke Stéblové. Těleso vlečky
je dobře patrné podle náspu
a bříz na něm
gig2.jpg (39992 bytes)
Zachovalé propustky jsou
po obou stranách přejezdu
zrušené vlečky
gig3.jpg (40546 bytes)
Pod nánosem písku a bláta
leží na přejezdu obě kolejnice.

přejezd vlečky Gigant v roce 1983
, ještě s kolejemi a pozůstatky
 značení

pohled z přejezdu na lesní cestě směrem doleva-dneska to tam vypadá úplně  jinak
(cca 1988)
   

Vlečka Explosia (existující i vytrhaná)

Fotogalerie stavu bývalé vlečky 26.6.2012


163.038 vyjíždí směr Pardubice
Plocha vlevo bývala předávacím
kolejištěm vlečky.
Stav 10.6.2005

Uprostřed traťová kolej,
vpravo bývalá vlečka, vlevo
prostor pro zdvojkoleňování.
Proto ta široká brána trakčního
vedení.

Přejezd v Hrádku.
Stav 27.11.2004

Těleso vlečky za Stéblovou.
Stav 27.11.2004

Oblouk vlečky u obce Stéblová.
Stav 27.11.2004

Zachovalý skloník u opěrné
zdi mezi Stéblovou a Hrádkem.
Stav 27.11.2004

Likvidovaný přejezd za Stéblovou.
Stav 27.11.2004
exp1.jpg (44882 bytes)
Zaústění vlečky Explosie do žst.
Stéblová. Ač to není poznat,
koleje se s tratí ČD nespojí.
Stav 2003.
exp2.jpg (39263 bytes)
Vlečka nad Stéblovou měla
parametry skoro jako
rychlíková trať. Stav 2003.
exp4.jpg (28918 bytes)
Cca kilometrový úsek kolem skladů
mizí ve vegetaci. Stav 2003.
exp6.jpg (33046 bytes)
Už neplatné označení
vlečkového přejezdu. Stav 2003.
exp3.jpg (44780 bytes)
Výhybka před sklady Explosie.
Stav 2003.

Pomník největší české železniční
tragédie je umístěn mezi tratí
na Pardubice a vlečkou Explosie

Snesená vlečka
u Stéblové
26.6.2012

Těleso vlečky vlevo
vedle silničky
26.6.2012

Kousek od skladů
v Hrádku
26.6.2012

 

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku