Zaniklá vlečka lihovaru Smiřice

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Smiřice

 


Na výřezu mapy vyznačena trasa vlečky červeně

Zajímavé informace o Smiřicích najdete zde: www.volny.cz/smirice2004, například tam najdete mapu s vyznačením trasy vlečky. Další vlečka zanikla ve Smiřicích kolem roku 1989 - info zde.

Počátky lihovarnictví ve Smiřicích sahají před rok 1755, kdy německý podnikatel M. Mautner (příslušník rodiny později známé pod jménem Malburg) v zámeckých budovách zřídil lihovar. V druhé polovině l9. století se závod rozšířil již v samostatnou továrnu. R. 1867 byla založena octárna, v létech 1881 - 87 se zde vyráběly i cukrovinky. Před první světovou válkou byla do závodu postavena nádražní vlečka. Kolem r. 1920 byl součástí tehdy největší smiřické továrny nejen lihovar, ale též čistírna lihu, likérka, draslovna, octárna, výrobna octanu olovnatého, hořčice a malinové šťávy i velkoobchod vínem. V době kampaně bylo zde zaměstnáno až I00 dělníků a 23 úředníků. Lihovar byl nejprve změněn na Východočeské konzervárny a lihovary, tato firma potom byla zprivatizována firmou Danisco. Nyní se v areálu vyrábí až 8% celosvětové produkce pektinu.


lihovar na archivní fotografii


Smiřice kolem roku 1925 - v ulici dole vede vlečka

Nebudeme se zde věnovat historii vlečky, ta byla popsána v časopisu Dráha. Zde Vám jen přinášíme pár snímků dodnes zachovalých pozůstatků vlečky, která neexistuje už od sedmdesátých let.


Vlečka z nádraží klesala
pravým obloukem. Vedla
v místech za garážemi

Oblouk pokračoval dál
směrem k mostu. Zde se
teď používá jako chodník

Pokračování náspu před
mostem přes Mlýnský
náhon

Zachovalý most vlečky

Vlečka vedla v místech
kde dnes vede horkovod

Stejně tak toto je
trasa vlečky


Památkou na vlečku je také název této ulice.


Dnešní podoba areálu lihovaru, nyní firma Danisco.

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku