Zrušená trať Skalsko - Chotětov

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Skalsko - Chotětov

Vznik místní dráhy byl vyvolán potřebou cukrovaru v Dolním Cetně si zajistit dostatečný přísun surovin a odvoz výrobků. Hlavním iniciátorem byl tedy cukrovar, kde se na zasedání správní rady dne 27. 11 1879 rozhodlo o výstavbě dráhy z Chotětova do Dolního Cetna. Poté, co se podařilo získat dostatečný obnos financí určených pro výstavbu dráhy, bylo započato s pracemi, které trvaly od 5.3.1881 do 13.9. 1881, kdy byl zahájen provoz. Dráha byla ovšem neveřejná a provozována jako vlečka. Touha změnit vlečku na veřejnou dráhu se objevuje v roce 1894, kdy se dohodly obce, velkostatkáři, pivovar (Podkováň) a další, aby byl získán kapitál k výstavbě trati Mšeno - Dolní Cetno. V dubnu 1896 společenství získalo koncesi na výstavbu a provoz. Před koncem roku 1896 odkoupila Česká severní dráha (BCB) úsek Chotětov - Dolní Cetno a přestavěla ji na veřejnou místní dráhu. Provoz na tomto úseku byl zahájen 18. října 1897. Provoz v úseku Vrátno-Lobeč - Dolní Cetno zahájen 23. října 1897 a v úseku Vrátno-Lobeč - Mšeno pak 4. prosince 1897 (rozděleno jelikož nebyl dokončen klenutý viadukt v km 0,7). Celkové náklady činily 1 674 000 rakouských korun.

Provoz na obou úsecích tratě zajišťovala Česká severní dráha (BNB). Osobní doprava nebyla silná a nákladní doprava spočívala nejvíce při řepných kampaních. Po zbytek roku byl největším přepravcem pivovar v Podkováni. Do roku 1895 se datuje vznik projektu dráhy Skalsko - Dolní Bousov. Ale až v r. 1904 byla udělena koncese ke stavbě této dráhy. Při stavbě nové lokálky byla zrušena původní stanice Skalsko z roku 1897 a vybudovala se nová stanice společná pro obě dráhy. Dne 26.11.1905 byl vypraven slavnostní vlak z nádraží Sudoměř-Skalsko (dnes Skalsko) a tím zajájen provoz. Od r. 1908 přešlo vlastnictví dráhy na stát. V době ČSR proběhly rekonstrukce tratě. Např. roku 1926 byla celá vyštěrkována. Provoz až do roku 1945 byl vcelku pravidelný, i když se četnost spojů měnila. Od 25.2.1945 byl provoz v úseku Skalsko - Chotětov zastaven. Osudového 9.5.1945 provedla německá letadla nálet na Dolní Cetno, kde svrhla deset bomb a jedna zasáhla a poničila první kolej, neboť vybuchla přímo před staniční budovou, kterou také poškodila. Provoz byl obnoven už 20.5.1945. Na konci 40. let obdržel cukrovar novou lokomotivu BS 200 z ČKD, která je nyní dochována v Praze na Zlíchově a je plně provozní.

V roce 1958 proběhla poslední řepná kampaň a cukrovar v Dolním Cetně byl zrušen. Se zrušením cukrovaru souvisel i náhlý pokles nákladní dopravy a také osobní doprava měla klesající tendenci. ČSD přestaly trať postupně udržovat a tak 31.5.1970 na ní zastavily osobní dopravu. Od 14.10.1970 byla v úseku Skalsko - Bezno zastavena i nákladní doprava vzhledem k velmi špatnému stavu traťového svršku. Dráha byla zrušena ke dni 1.2.1974. Trať byla převedena do majetku AZNP Škoda Mladá Boleslav, která ji v úseku Skalsko - Podkováň využívala k odstavování patrových vozů určených k přepravě automobilů až do počátku 90. let. Z celé trati se dochoval traťový svršek ze Skalska k bývalému nádraží ve starém Skalsku. V sobotu 7.2.2009 jsme podnikli průzkum po zbytcích této tratě. Zaujala nás ruina staniční budovy v Dolním Cetně, kterou se snaží její současný majitel holýma rukama proměnit v muzeum připomínající historii této lokálky. Držíme mu palce, aby se mu to povedlo. Krom výpravní budovy se zde dochovala, dnes už přestavěná, výtopna. Stavby železničního spodku směrem ke Salsku jsou dobře patrné. Staniční budova v Podkováni je oplocená a přestavěná na obytný dům. O úsek ze starého Skalska do stanice Skalsko se pietně stará Mladoboleslavský železniční spolek. Několik fotografií přibližuje současný stav.

Další fotogalerie jsou ve fotogalerii

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku