Několik zajímavostí z Přelouče

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Přelouč

Přeložka oblouku na 1. koridoru a zaniklá vlečka cukrovaru

Přeložka na 1. koridoru

V souvislosti s pokračující stavbou 1. koridoru ČD byla v Přelouči provedena přeložka oblouku před vjezdovým zhlavím z pražské strany. Několik obrázků přibližuje stavbu přeložky 7.2.2003. V předposledním řádku tabulky jsou potom fotografie z 16.5.2004, kdy už vlaky jezdily po novém oblouku. Zcela dole jsou dva snímky hotové stavby ze dne 12.6.2005. Všechny fotky ©JR


Proti tolik prosazované stavbě
dálnic je zásah do krajiny při
stavbě dvojkolejné trati
v podstatě zanedbatelný...

Mostek na původním
oblouku trati

Přejezd v popředí zanikne
spolu s původní trasou.
V pozadí nový podchod
pod přeložkou

181.040 OKD s uhelným
vlakem na původním oblouku

"Šestikolák" v místě, kde
se přeložka odchyluje od
původní trasy

Rychlík s lokomotivou řady
350 ŽSR na přejezdu
na původní trati

151.006 už na přímém
úseku, který bude zachován

Ještě jeden pohled na
místo odbočující přeložky

Pára 555.0153 na
přeloženém oblouku

Už zaniklý přejezd
(viz horní fotka)

Podchod už pod funkční
novou tratí

Vpravo zrušená trať

162.014 na novém oblouku.
Původní trasu lze tušit
v popředí

130.039 pod novým silničním
nadjezdem v Přelouči
   

Zaniklá vlečka v Přelouči

V rámci služební cesty jsem dne 17.2.2004 šel pěšky z nádraží do podniku VOP Přelouč a objevil zde za areálem bývalého cukrovaru několik zbytků. Není mým cílem psát historii cukrovaru v Přelouči, kde byla poslední kampaň v sezóně 1970/1. Z původních objektů se dochovala pouze administrativní budova a zděná silniční váha. Areál je využíván ZZN (silo) a zbytek vlečky, která byla rekonstruována, slouží jako stáčiště hořlavých kapalin. Za bránou však naleznete torzo výhybky a koleje pokračují dál. Končí cca 250 m pod nánosy zeminy. Dávají tušit propojení s areálem hutních výrobků firmy VOP. Po průzkumu jsem zjistil, že se zde nalézají také ještě solidní zásoby vápence, kterého v cukrovaru není nikdy dost. Nalezena byla také jakási rampa, jejíž účel mi není znám. Máte-li chuť, můžete zkoumat dále. Dochovaná jsou ještě vypouštiště šámy a další neidentifikovatelné betonové předměty.

foto a text OČ


nezřetelná trasa vlečky

současný konec vlečky

torzo výhybky

zbytky betonové rampy

administrativní budova
 

 

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku