Zrušená vlečka Golčův Jeníkov - Hostačov

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Hostačov


Trasa vlečky na mapě z 1. republiky
kliknutím se otevře větší mapa

Červeně - trať je v terénu zřetelná
modrá - bez pozůstatků
Kliknutím otevřete mapu v lepším rozlišení (70kB)

Fotografie současného stavu jsou pořízeny 16.9.2003 odpoledne, trať zkoumali Jiří Reitmayer (foto) a Tomáš Hodr.


Z provozu na vlečce - "V tomto případě to neubrzdili a skončili v cukrovaru"
fotografii poskytl starosta obce Skryje V. Volenec
http://www.antee.cz/skryje/

Několikakilometrová vlečka vycházející ze stanice Golčův Jeníkov a vedoucí do bývalého cukrovaru v obci Hostačov je zrušena již několik desetiletí. Železnice byla do Golčova Jeníkova přivedena 6.12.1869 z Čáslavi, dále do Světlé nad Sázavou se jezdí od 21.12.1870. Vlečka do Hostačova byla otevřena v roce 1884.

Začátek vlečky je na Havlíčkobrodském zhlaví stanice Golčův Jeníkov. Tam odbočuje vlevo od hlavní trati nyní jen krátká kusá kolej, končící kousek za železničním přejezdem. Násep vlečky je v těchto místech docela dobře vidět. Od stanice klesá a stáčí se vlevo vedle hlavní tratí, která zde naopak stoupá. Trasu vlečky lze sledovat tak, že od staniční budovy dojdete k závorám, přejdete je a dáte se po místní asfaltce vpravo k čistírně.

Prvním zachovalým pozůstatkem by měl být mostek přes potok za dnešní čistírnou odpadních vod. Neuvěřitelně hustou a nepřátelskou vegetací se nám k němu nepodařilo proniknout. Na tělese trati za čistírnou leží dřevěné pražce ve velmi vysokém stupni rozkladu.

Pokud se vrátíme na silničku k čistírně, můžeme pokračovat po slušné polní cestě (za sucha sjízdná i pro Š Favorit) dále k obci Stupárovice. Kousek před ní se u místního chovného rybníka nachází jeden ze dvou zachovalých větších mostů. Převádí vlečku přes potok napájející rybník. I zde nejsou koleje.

Dále je možno sledovat těleso vlečky k obci Stupárovice. Zde je nejprve přerušeno částí areálu bývalého JZD a od něj skryto pod místní účelovou komunikací, která se u bývalého přejezdu napojuje na silnici G. Jeníkov - Hostačov. Zde jsou dodnes viditelné zaasfaltované koleje. Těsně u přejezdu směrem ke konci vlečky je malý cihlovo-betonový propustek. Vlečka se dál stáčí vlevo, na jejím tělese však kromě několika shnilých pražců není nic zachováno, ale trasa je dále velmi dobře patrná jako pás stromů uprostřed polí. Ke křížení s místní silnicí u obce Skryje ale už těleso nevede, je přerušeno betonovým hnojištěm a skládkou. Za přejezdem, jehož existenci lze už pouze tušit je pole, ze kterého trasa vlečky už dávno zmizela.

Vrátíme se tedy zpět a dojedeme po silnici do zajímavé obce Hostačov. V areálu bývalého cukrovaru je nyní provozovna firmy Orlické papírny. Papírna přímo sousedí se zdejším zámkem, v kterém je rehabilitační centrum. Trasa vlečky začíná být zřetelná kousek před obcí, kde jsme měli dojem, že zde zřejmě odbočovala kolej vlevo na plochu pro ukládání řepy. Důkaz ale nemáme. Trať tedy dalším levým obloukem dále klesá a před cukrovarem přechází největším mostem na celé trati silnici. Velmi zajímavý je souběžně vedený krytý akvadukt, kterým se údajně plavila řepa do cukrovaru. Trasování akvaduktu, jakož i staré dláždění polní cesty nás utvrzuje v domněnce, že plocha nad obcí byla opravdu překladištěm cukrovky a kolej až do areálu sloužila pro odvoz zboží či zásobování uhlím. Na místě domnělého překladiště je zachována silniční váha.

Zajímavý i je pohled na areál z druhé strany - směrem z údolí potoka. Zde jsou vysoké kamenné opěrné zdi, dodatečné zpevněny betonem. Dole je funkční čerpací stanice, zásobující podnik a možná i vodovod.

archivní materiály poskytl pan M. Navrátil

most1.jpg (52298 bytes)
Pěkně zachovalý most u rybníka ve Stupárovicích. Jedná se o jednoobloukový most v kombinaci kamene a cihel.
most2.jpg (56753 bytes)
Mohutné "dvojmostí" v Hostačově. Bližší a vyšší most je akvadukt, zadní pak železniční.

Železniční přejezd ve Stupárovicích. Jediné místo na trati, kde jsme našli koleje. Pohled směrem do Hostačova.
(foto 27.11.2008)
operna.jpg (51704 bytes)
Vysoké opěrné zdi pod továrnou. Betonové opěry zhotoveny dle tabulky v roce 1957.

Násep vlečky směrem ze Stupárovic do Hostačova
(foto 27.11.2008)

Detail propustku na trati
(27.11.2008)
hostas.jpg (53587 bytes)
Velmi, ale velmi bujná vegetace v mělkém zářezu nad Hostačovem. Polní cesta zřejmě část zářezu zlikvidovala.
 

Kolaudační protokol dráhy z roku 1884
Státní archiv Praha - via M. Navrátil

Katastrální plán zakončení dráhy v Hostačově z 19. století
Státní archiv Praha - via M. Navrátil

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku