Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |

POPIS FOTEK


01 - Výchozí bod trasy. Studénka Místní nádraží. Dnes se tu odstavují nákladní vozy. Vpravo depo dráhy na Veřovice.
02 - Pohled na Sedlnice. Ještě nedávno vedly koleje až na mosty.
03 - Soumostí prvních mostů. Pohled směrem na Studénku.
04 - Za mosty byla poslední vyhýbka Sedlnického zhlaví a nyní se pokračovalo po několika mostech.
05 - Poslední z několika mostů. Pohled směrem na Sedlnici.
06 - Za posledním mostem. Zde možná býval přejezd. Trať nyní povede mezi dvěma rybníky. Pohled směrem na Sedlnici.
07 - Zbytek pražce nedaleko posledního mostu.
08 - Džungle mezi rybníky - Kačák a Kotvice - pohled směr Studénka
09 - Džungle mezi rybníky - Kačák a Kotvice - pohled směr Sedlnice
10 - Z vlaku byl nádherný výhled na oba rybníky.
11 - Bliží se prudké pravé stoupání. Trať stoupá poměrně prudce. Pohled směrem na Sedlnici.
12 - Pohled zpět (na Studénku)
13 - Začátek pravého prudkého stoupání.
14 - Propustek
15 - Za pravým obloukem stále stoupáme. Pohled směr Sedlnice.
16 - Pohled zpět (na Studénku)
17 - Další pravý oblouk, také stoupajicí. Pohled směr Sedlnice.
18 -Levý, stále stoupajicí oblouk. Pohled směr Sedlnice.
19 - Na vrcholu. Pohled směr Studénka.
20 - Závora přes trať. V pozadí bývalý přejezd. Pohled směrem k Sedlnici.
21 - Přejezd. Naproti býval stražní domek. Pohled směrem k Sedlnici.
22 - Plocha stražního domku a esíčka z lesa. Pohled směrem k Sedlnici.
23 - Pohled zpět (na Studénku).
24 - Několik kilometrů za přejezdem. Od něj vedla trať až skoro do Skotnice přímým směrem. V těchto místech byla zastávka Albrechtičky.
25 - V pozadí je brána letiště Leoše Janáčka (Mošnov). Pohled směrem na Sedlnici.
26 - Areál letiště a runway křižící cestu tělesu dráhy. Pohled směrem na Sedlnici.
27 - Pohled zpět (na Studénku).
28 - Někde u nových kolejí (do stanice Mošnov, Ostrava Airport) byly zaražedla staré tratě. Pohled směrem na Sedlnici. V těchto místech býval stražní domek a přejezd.
29 - Pohled zpět (na Studénku). V pozadí ve stromech se nachazí zbytky tratě, které nejsou přístupné, jedná se o prostor letiště.
30 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice
31 - Pohled zpět (na Studénku).
32 - Zbytek budovy, nebo rampy. Také to může být zbytek obytné stavby.
33 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice. Pohled směrem na Sedlnici.
34 - Zbytky štěrku.
35 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice (pohled směrem na Skotnici).
36 - Prostor stanice a skladiště Sedlnice (pohled směrem na Studénku).
37 - Jeden z málo dochovaných pražců.
38 - Prostor Skotnického zhlaví (pohled směrem na Skotnici).
39 - Pohled zpět (na Studénku).
40 - Skotnické zhlaví. Hned za přejezdem byla výhybka. Byl zde strážní domek.
41 - Skotnické zhlaví, pohled směrem na Studénku.
42 - Fotka kamionu u zrušeného přejezdu.
43 - Mezi přejezdem a zarážedlem vede dodnes kolej.
44 - Za přejezdem se dochovaly koleje. Pohled směrem na Skotnoci.
45 - Zarážedlo, pohled na Studénku.
46 - Přejezd mezi fabrikami. Za provozu tratě tam asi ani nebyl. Kříže nejsou označeny.
47 - Dříve kolej vedla rovně, v pozadí trať do Skotnice, Veřovic...
48 - Pohled (směrem na Studénku) na původní dráhu od přeložky.
49 - Začátek přeložky. Dříve vedla kolej přímo. Doleva vede vlečka úvratí k nádržím na letecká paliva.
50 - Pohled (směrem na Studénku) na původní dráhu od přeložky. Trať vlevo je přeložka.
51 - Pohled na Skotnici od staré tratě.

Děkuji panu Petru Hrudičkovi za poskytnutí mnoho informací a fotek o zrušeném nádraží v Sedlnici. Fotky budov jsou z roku 1998. V té době již v původním nádraží nebyly koleje, byly vytrhané někdy v polovině 90. let. Fungovala jen jedna kolej pro stáčení cisteren, ta ale nebyla původní, byla postavená až na vlečce. Staniční budova a strážní domek byly tehdy ještě využívané ke skladovým účelům. Po pár letech ale zůstaly prázdné, ponechané přirozenému rozkladu.

101 - Strážní domek v místech dnešní nové trati na letiště Mošnov.
102 - Budova stanice Sedlnice od kolejí.
103 - Váha ve stanici Sedlnice
104 - most přes Odru za Studénkou v roce 2000.