Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |


POPIS


01 - Pohled směrem na Hlučín.
02 - Rovně, asi v úrovni chodníku byla kolej do Petřkovic, nachazíme se u zastávky Petřkovice doly, zde byl kolejový triangl (od roku 1950).
03 - Pohled směr Hlučín, v popředí nějaké pilíře, mezi nimi byla železnice. Vpravo je montážní jáma pro tramvaje, která sloužila během výluk a i když byl zatopoen podjezd pod tratí 270 a tramvaje se nemohly dostat až do Ostravy. Tramvaje jezdily pouze sem. Na nádraží do Petřkovic se nikdy nedostaly.
04 - Pohled směr Petřkovice. Trať vedla rovně na vysoký násep a na dominantu tratě.
05 - Pohled na dnešní stav nejvyšího a nejdelšího mostu na trati. Byl dominantou této tratě. Zde končily tramvaje. Kolej byla zachována až po most aby se mohlo odstavit i více souprav. Pohled směr Petřkovice.
06 - Pohled zpět.
07 - Petřkovické údolí dnes. V pozadí jeden z mnoha zachovalých pilířů. Tahle dominanta trati se stala trati osudnou.
08 - Za mostem je zachovalé těleso trati na vysokém a velmi zarostlém náspu. Dívame se směrem na Petřkovice, zde byl asi přejezd. Trať vedla po pravé straně vysokého stromu v popředí.
09 - Vpravo od stromu byla železnice, těleso ale není vůbec patrné. Detail možného přejezdu.
10 - Pohled zpět od přejezdu.
11 - Po nějaké době se objeví těleso tratě nedaleko nádraží. Je zarostlé a plné bordelu. Pohled směrem na Hlučín.
12 - Pohled směr Petřkovice.
13 - Další mostek na trati.
14 - Dodnes zachovány opěry mostu.
15 - Pohled smerem na nádraží v Petřkovicích. V pozadí lze vidět nádražní budovu.
16 - Pohled zpět.
17 - Soukolí lokomotivy na nádraží - dnešní restaurace Slezská Zahrada. Pohled směrem na peróny. Toto soukolí zde nikdy neprojelo.
18 - Pohled na nádraží. Smer Chalupki.
19 - Nádražní budova od cesty. Uvnitř jsou fotografie ze stavby a provozu tratě.
20 - Patník ČSD na památku.
21 - Zde je už nedokončená část trati. Železnice měla vést po levém kraji tohoto křiště na tu cestu v pozadí v hlubokém zářezu.
22 - V zářezu. Pohled směr Chalupki
23 - Pohled zpět, na Hlučín a Petřkovice.
24 - Původní opěry nějakého nízkého mostku.
25 - Nedaleko mostku, pohled směr Chalupki.
26 - V divočině na vysokém náspu. Směr Chalupki.
27 - Zřemně přerušený násep. Pohled směr Chalupki.
28 - Pohled od přerušeného náspu zpět.
29 - Na durhé straně náspu, pohled zpět.
30 - Asi nejznámější místo na nedokončené trati. Tento mohutný podjezd pod náspem.
31 - U podjezdu na náspu. Pohled směrem na Chalupki.
32 - Pohled zpět.
33 - Celkem široký násep, zřejmně tu měla být vyhýbna (možná Antošovice). Pohled na Chalupki.
34 - Možný přejezd tratě. V popředí je nějaký kamenný útvar přes násep.
35 - Opravený násep. Zde měl být táhlý pravý oblouk.
36 - Pohled na pravý oblouk. Tam těleso končí, je zaoráno.
37 - Pohled zpět.
38 - Nachazíme se v Pasekách na betonovém mostku za statkem s koňmi. Pohled směr Chalupki. V těchto místech byla Rakouskouhersko Pruská hranice. Železnice měla vést rovně směrem ke stromům v pozadí. Násep je zaorán.
39 - Pohled zpět. Koně se pasou i na náspu.
40 - Boční pohled na jediný dokončený most na nedokončené trati.
41 - Zde se už objevuje násep. Pohled na Chalupki.
42 - Pohled zpět. Vlevo strážní Pruská věž.
43 - Na náspu nedaleko hranic s Polskem.
44 - Hraniční přechod. Pohled směr Chalupki.
45 - Pohled zpět.
46 - Boční pohled na násep na hraničním přechodu.
47 - V popředí je původní konec tratě, která měla být prodloužena až do Petřkovic.
48 - Pohled zpět.
49 - Původní konec tratě.
50 - Pohled zpět.
51 - Přejezd na trati.
52 - Nynější ukončení tratě.
53 - Pohled zpět. Pod keři jsou koleje až k původnímu ukončení trati.
54 - Dnešní ukončení trati, pohled zpět.
55 - Krátký levý oblouk se stačí směrem k Chalupkám
56 - Následuje rovný úsek a trojkolejný přejezd.
57 - Pohled zpět.
58 - Pohled od přejezdu na stanici Chalupki. Tato kolej je částečně elektrifikována a použivána pro posun diselových i elektrických lokomotiv.
59 - Pohled zpět.
60 - Úplně vravo je nedokončená trať do Petřkovic. Uprostřed jsou koleje do Bohumína a Ostravy. Vlevo je kusá staniční kolej Chalupek.