Pardubický spolek historie železniční dopravy - Fotogalerie

| Hlavní strana galerie PSHŽD | Stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy | Motoráček.cz, informační rozcestník spolku |


POPISY FOTOGRAFIÍ


01 - Díváme se směrem na Opavu. Všechny vlečky od rekonstrukce začínají na Svinovském zhlaví stanice Ostrava Třebovice. Úplně napravo je trať 321 (do roku 2008 č. 316). Vpravo je druhá staniční kolej. Rovně je bývalá třetí staniční kolej. Dneska to je jen kolej vleček 1-4. Vlevo je dnes kusá kolej ke skladu. Dříve kolej pokračovala až k vlečce číslo 4 a ještě se větvila na další kolej, která tam taky vedla. To znamená, že Třebovice měly pět kolejí ve své nejlepší slávě. Nyní pouze tři.
02 - Konec dnešní čtvrté koleje.
03 - Pohled zpět. Skladiště opraveno na dílnu (ještě nedávno chátralo).
04 - Celkový pohled na stanici O-Třebovice. Vpravo trať na Opavu, střed je druhá staniční kolej, vlevo je kolej vlečky. Dále zde byly ještě dvě koleje, na nichž je dneska GSM sloup a pěšinka.
05 - Pohled směr Svinov.
06 - Pohled na Opavu.
07 - Tahle fotka už je z roku 2014. Pohled z vytrhané 4. a 5. koleje směrem na Opavu. Zleva těleso vlečky do Nábytku.
08 - Pohled zpět.
09 - Výhybka vlečky Nábytek a 4. a 5. koleje
10 - Pohled zpět
11 - Zde byla kolejová váha a i stavědlo Třebovic.
12 - Pohled od váhy směrem na Opavu. V pozadí větvení vlečky za přejezdem na směr Dílny DPO a Potravinářské závody Martinov.
13 - Pohled zpátky. Vpravo u stromů po levé straně byla kolej váhy.