Zatopená trať Černá v Pošumaví - Nová Pec

Hlavní stránka > Drážní archeologie > Černá v P. - Nová Pec

Mapa oblasti před výstavbou přehradní nádrže:

Poznámka - odkazy v tomto textu směřují na servery zanikleobce.cz a mapy.cz. Je možné, že po případných změnách na těchto serverech nebudou fungovat - v tom případě nás informujte!
V době výstavby přehradní nádrže Lipno mezi léty 1950-1959 došlo k přeložení části železniční trati České Budějovice - Černý Kříž, konkrétně cca 12,5 km úseku mezi žel. st. Černá - Hůrka (něm. Stuben, dnes Černá v Pošumaví) a žel. st. Želnava (dnes Nová Pec), který měl být zatopen. Původní železniční trať vedla za žel. st. Černá - Hůrka západním směrem, nikoliv do oblouku směrem na sever, jako dnes. Po cca 300 m se stáčela k jihozápadu (oblouk patrný dodnes). Na západ od vrchu Hůrka začíná původní trať klesat do údolí Vltavy. V tomto místě je dodnes při poklesu hladiny jezera patrné traťové těleso vystupující z vody. Po dalším stočení k jihu trať míjela zářezem nevýrazný vrch, dnes ostrov Tajvan. Po překročení Vltavy se trať stáčela k západu a pokračovala po úbočí jižně od Vltavy až do původní stanice Horní Planá na okraji Bližší Lhoty. Severně od původní stanice Horní Planá vedla trať po náspu dodnes viditelném již při malém poklesu hladiny. Po překročení potoka Šešovce následovala zastávka Pernek na Šumavě. U osady Kovárna tvoří násep bývalé trati hráz rybníků. Těsně před Želnavským nádražím (dnes Nová Pec) se původní trať opět sbíhá se současnou.

Se stavbou vodního díla Lipno zároveň zanikla síť úzkorozchodných drah, vycházejících ze stanice Černá - Hůrka směrem na jih do Horní Borkové (něm. Fleissheim) a na sever k Josefově štole. Tyto drážky sloužily k odvozu materiálu z tuhových dolů v okolí. Vše je patrné z přiložené mapky.

Fotografie - kliknutím zvětšíte


Černá v Pošumaví - začátek přeložky; původní trať vedla rovně
(násep pod keři a břízou, viz odkaz)


Vlevo vrch Hůrka, vpravo ostrov Tajvan, mezi nimi je těsně pod hladinou patrné těleso původní trati
(pás vody bez vln na hladině)


Bývalá žst. Horní Planá - na ostrůvku se nacházela nádražní budova, mezi ním a pevninou pak kolejiště
(viz odkaz)

autorem fotek a textu je Marek Bálský © 2008

Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku