Cukrovarská drážka Libněves

Hlavní stránka > Drážní archeologhie > Libněves

Úderná skupina jednatel – webmaster vyrazila 3.12.2004 také po zbytcích úzkokolejky cukrovaru Libněves (dnes Dobšice n.C.). Úzkokolejka pro svoz řepy z filiálních vah a nakladišť do cukrovaru v Libněvsi byla povolena dne 14.7.1924. Rozchod byl 600 mm a provoz obstarávaly dvě dvouosé lokomotivy vyrobené firmou Borsig Berlin. Tovární čísla lokomotiv 11451/1924 a 11452/1924. Technicko-policejní zkouška drážky se konala 25.4.1925 a dnem 18.8.1925 byl povolen provoz. Na dráze se dopravovala řepa v dřevěných dvouosých skříňových vozících, jichž bylo celkem 90 kusů. Cukrovar stál na místě dnešního volného prostoru za nádražím Choťovice mezi traťovou kolejí směr Velký Osek a silnicí. Sem také ústila normálně rozchodná vlečka. Dráha vycházela z cukrovaru u nádraží v Dobšicích východním směrem souběžným s dnešní tratí a cestou.


Trať úzkokolejky na hrázi rybníka v Žehuni. Archiv pana V.Kunce z Žehuně

Řeku překročila až před obcí Žehuň po hrázi Žehuňského rybníka. Přimknuta k rybníku obešla obec Žehuň a dále pokračovala podél dnešní silnice k obci Choťovice. Tuto silnici sledovala až těsně před obec Žiželice. Zde se stočila na jih a sledujíce jinou cestu a potok vedla téměř přímo do obce Radovesnice. Podle údajů měla délku 13 600 m. Nákladiště ve stanicích Choťovice, Korce (dříve část obce Choťovice), Končice (obec Žiželice) a Radovesnice. Jinde kolejová rozvětvení ani odbočky nebyly. Podle údajů knihy "Historie a památky Pocidliní" byl provoz na úzkokolejce až do roku 1959, když však cukrovar ukončil výrobu už dříve.


Mostek drážky u obce Zbraň

Zbytků úzkorozchodky je opravdu po málu. Námi byl objeven kousek tělesa s mostkem u obce Zbraň. Dále se údajně dochoval kus před Žehuní. (Pro bláto nemožnost užšího průzkumu.) Přímo v Libněvsi (u nádraží v Dobšicích) jsou zachovány zbytky normálně rozchodné vlečky cukrovaru. Zejména patrné na přejezdu. Celý prostor byl v nedávné době oproštěn od vegetace, ale také bohužel od posledním památek na cukrovarskou činnost v těchto místech. Ještě v roce 1995 byla údajně v areálu cukrovaru zachována poslední stavba úzkokolejky - sušárna písku do písečníků. Zda je tam stále, nevíme.


Strom roste přímo z koleje na překladiště v Dobšicích ...
Pokud někdo můžete tyto naše kusé informace doplnit, učiňte tak. Rádi zveřejníme.
Prameny :
Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách - M. Kunt a T. Kalina 2004
Historie a architektonické památky Pocidliní 2 - K. Kuča 1995


Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc!

© PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02 Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz / 604 926 620
Kompletní kontakty na vedení spolku
Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice
Zpět na titulní stránku