Řádkový scénář nedělní štafetové linky číslo 51:

14.10.1007

čas      řidič     vůz      místo               pokyn

12:00   PL, Lp             Vozovna          Porada před akcí. Předání jízdenek

12:06   PL       353      Vozovna          Příprava na odjezd kursu 51.01

12:06   Lp        329      Vozovna          Nafoukat a popovézt dopředu. Pak odchod na oběd.

12:21   PL       353      Vozovna          Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

13:06   PL       353      Dubina sever    Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

14:02   PL       353      Bohdaneč        Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

14:10   Lp        311      Vozovna          Příprava na manipulační odjezd.

14:25   Lp        311      Vozovna          Odjezd prázdný Teplého, Na Drážce do Dubiny sever.

14:45   Lp        311      Dubina sever    Příjezd na točnu. Z vozu 353 si půjčit průvodčí.

14:45   PL       353      Dubina sever    Příjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

15:06   Lp        311      Dubina sever    Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

15:07   PL       353      Dubina sever    Odjezd prázdný do Dukly vozovny.

15:27   PL       353      Vozovna          Příjezd do vozovny, zaparkování do klece. Příprava 329.

16:02   Lp        311      Bohdaneč        Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

16:30   PL       329      Vozovna          Odjezd prázdný Teplého, Na Drážce do Dubiny sever.

16:45   Lp        311      Dubina sever    Příjezd kurzu 51.01 dle JŘ, odstavit nad výhybkou.

16:50   PL       329      Dubina sever    Příjezd na točnu. Do vozu přibrat Lp a průvodčí.

17:06   PL,Lp  329      Dubina sever    Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

18:02   PL,Lp  329      Bohdaneč        Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

18:45   PL,Lp  329      Dubina sever    Příjezd kurzu 51.01 dle JŘ. Lp si přejde do 311.

18:52   PL       329      Dubina sever    Odjezd kurzu 51.01 dle JŘ.

18:55   Lp        311      Dubina sever    Odjezd jako násled za 51:01 do vozovny.

19:15   PL       329      Vozovna          Příjezd kurzu 51.01 dle JŘ, zaparkování vozu u plotu.

19:18   Lp        311      Vozovna          Příjezd následu 51.01, zavezení vozu do klece.

            Lp                   Vozovna          Přebere tržbu. Zapíše výkony do jízdních výkazů.

20:00   PL,Lp              Vozovna          Definitivní ukončení celé akce. (Přibližný čas.)

Výkony jednotlivých vozidel:   

311      47 km                                    

329      47 km                                    

311      47 km